Ondernemersloket

Landbouwnotitie

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 januari 2016 de beleidsnotitie ‘Landbouw in Oldambt; Goud in innovatie’ heeft vastgesteld. De beleidsnotitie geeft een integraal beeld van alle vanuit het gemeentelijk beleid aan de landbouw gerelateerde facetten. Het geeft inzicht in het beleidsterrein landbouw en alles wat daarmee samenhangt.

Geslaagd Landbouwcongres 9 november 2017

Lees meer over het landbouwcongres op deze pagina.