Ondersteuning bij ruzies

Ben je getuige geweest van huiselijk geweld thuis, bijvoorbeeld tussen je ouders? Sociaal Werk Oldambt organiseert een groep waarbij je in contact komt met andere jongeren die óók getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Samen kunnen jullie, onder begeleiding van een volwassene, delen wat jullie hebben meegemaakt. Ook kun je altijd bij een (jeugd)maatschappelijk werker terecht voor individuele ondersteuning of een luisterend oor.

Heb je (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling in jouw omgeving? Dan kun je bij Veilig Thuis terecht voor een luisterend oor en advies.

Heb je op deze pagina niet gevonden wat je zocht? Op de hoofdpagina van Hulp in uw Omgeving vind je andere projecten en/of organisaties die misschien beter aansluiten op jouw situatie of vraag.