Ondersteuningsverklaring afleggen

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen voor de politieke partij die u wilt steunen bij deelname aan de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Dat kan vanaf dinsdag 26 maart tot en met dinsdag 9 april 2019 bij bureau Verkiezingen op het gemeentehuis. Het bezoekadres is: Johan Modastraat 6 in Winschoten. 

Waarom een ondersteuningsverklaring?

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen of in 2014 geen zetel hebben behaald of deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding), moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren. Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat de betreffende partij mag meedoen aan de verkiezingen. U mag slechts één verklaring per verkiezing afleggen en deze verklaring kunt u niet meer intrekken.

Wat moet u meenemen?

Woont u in de gemeente Oldambt en wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen? Neem dan de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen (met partijnaam en de kandidaatsgegevens) en een geldig identiteitsbewijs mee. U ondertekent het formulier in het bijzijn van een medewerker van het bureau Verkiezingen. Deze controleert of u kiesgerechtigd bent en vult het formulier verder in. U neemt het formulier weer mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.

Openingstijden

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur.

Herstelperiode

Als er bij de beoordeling van de kandidatenlijsten verzuimen blijken – er ontbreken bijvoorbeeld nog ondersteuningsverklaringen – dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de lijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau. In het kader van herstel van eventuele verzuimen kunt u zich bij ons melden om een ondersteuningsverklaring af te leggen. Dit kan op donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019, 09.00 – 17.00 uur en maandag 15 april 2019 van 09.00 – 15.00 uur. Dit (inclusief de tijdstippen) is in de Kieswet bepaald.

Openbaarheid van uw gegevens

Let op: na  het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Daarmee worden uw gegevens op de ondersteuningsverklaring dus ook openbaar.