Ondersteuningsverklaringen

Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 moeten ondersteuningsverklaringen overleggen, als ze:

  • voor het eerst meedoen aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad;
  • bij de vorige verkiezing van de leden van de gemeenteraad geen zetel(s) hebben behaald;
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de lijst (politieke partij/groepering) aan deze verkiezing ondersteunen.

Voor iedere lijst zijn ten minste twintig ondersteuningsverklaringen nodig. Deze moeten afkomstig zijn van kiezers die wonen in de gemeente Oldambt. De kandidaat die in de gemeente Oldambt woont en op de kieslijst staat mag ook een ondersteuningsverklaring afleggen.

Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Ondersteuningsverklaring afleggen

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen? Dit kan van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022. U doet dit tijdens de openingstijden bij de afdeling Inwonerszaken op het gemeentehuis te Winschoten. Het werkt als volgt:

  • U staat als kiezer geregistreerd in de gemeente Oldambt.
  • U bent in het bezit van een geprint formulier model H4 van de politieke partij die u wilt ondersteunen. Het formulier model H4 wordt door de politieke groepering verstrekt en is volledig ingevuld. Dit formulier en uw geldig identiteitsbewijs neemt u mee naar het gemeentehuis in Winschoten.
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 in het bijzijn van de ambtenaar.
  • De ambtenaar controleert of u kiesgerechtigd bent.
  • Bent u kiesgerechtigd dan ondertekent de ambtenaar het formulier H4 en zet een stempel.
  • U neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.

Het is toegestaan dat vertegenwoordigers van politieke partijen burgers in het gemeentehuis (in de openbare ruimte) aanspreken of ze een ondersteuningsverklaring willen afleggen, uiteraard met inachtneming van de regels rond covid-19. Uiteraard is het tevens toegestaan om mensen in de nabijheid van het gemeentehuis te benaderen.