Ondersteuningsverklaringen

Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021?
 

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de lijst (politieke partij/groepering) aan deze verkiezing ondersteunen. Partijen die willen meedoen aan een verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen overleggen, als ze:

 • voor het eerst meedoen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
 • bij de vorige verkiezing van de leden van de Tweede Kamer geen zetel(s) hebben behaald
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).


Voor iedere lijst zijn ten minste 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig (met uitzondering van kieskring 20, Bonaire, daar zijn minimaal 10 ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig). Deze moeten afkomstig zijn van kiezers die wonen in de betreffende kieskring. Nederland bestaat uit 20 kieskringen. Lees meer hierover op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden ondersteuningsverklaring

 • Kandidaten op een lijst mogen deze lijst ook als kiezer ondersteunen (als ze wonen in de kieskring).
 • Een kiezer mag niet meer dan 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen.
 • Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.
 • De ondersteuner moet zich legitimeren met een identiteitsbewijs. 

Ondersteuningsverklaring afleggen

Wilt u voor kieskring 1 een ondersteuningsverklaring afleggen? Dit kan van maandag 4 januari 2021 tot en met maandag 1 februari 2021. U doet dit bij het Klant Contact Centrum. Vrije inloop is mogelijk tijdens de openingstijden van het KCC.  Wij verzoeken u echter dringend in het kader van de corona-maatregelen een afspraak te maken: Afspraak maken voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring.

In het kader van het herstel van eventuele verzuimen kunt u op woensdag 3 en donderdag 4 februari, van 9.00 tot 17.00 uur, bij het KCC ook een ondersteuningsverklaring afleggen. U kunt hiervoor een afspraak maken maar u kunt ook zonder afspraak bij het KCC terecht.

De procedure is als volgt:

 1. De kiezer woont in de kieskring waarbinnen hij een ondersteuning wil afleggen. De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.
 2. De kiezer is in het bezit van een geprint formulier model H4 en meldt zich bij het KCC. Het formulier model H4 wordt door de politieke groepering verstrekt.
 3. De kiezer moet een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.
 4. Bij het KCC wordt gecontroleerd of de persoon kiesgerechtigd is.
 5. De kiezer ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 ten overstaande van de ambtenaar. De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.
 6. De ambtenaar zet een stempel op het formulier model H4.
 7. De kiezer neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.