Opvang statushouders in Emmaheerdt en Renselheerdt

Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht om statushouders op te vangen. Op basis van onze grootte moeten wij ieder jaar een aantal statushouders woonruimte aanbieden. Dit doen wij al jaren samen met Acantus en het Groninger Huis verspreid over onze gemeente. Naast de normale opdracht voor huisvesting moeten we nu statushouders versneld woonruimte aanbieden. Het kabinet heeft deze opdracht bij elke gemeente neer gelegd om beweging in de opvangcrisis te krijgen.

Op dit moment hebben wij twee locaties waar we een aantal statushouders in hetzelfde gebouw gaan huisvesten.

Renselheerdt

Het voormalig verzorgingstehuis De Renselheerdt wordt momenteel deels anti-kraak bewoond. Daar zijn ook nog lege ruimtes die Woonzorg, de eigenaar van De Renselheerdt voor een korte periode ter beschikking stelt. Dit gaat om kamers voor maximaal 23 statushouders en die kunnen tot 1 oktober 2022 gebruikt worden. Dit doen we om de opdracht van het versneld huisvesten van 23 personen uit te voeren. 

We plaatsen alleen statushouders in De Renselheerdt als we zeker weten dat ze voor 1 oktober woonruimte krijgen in Emmaheerdt of een huurwoning.

Emmaheerdt

Aedifica, de eigenaar van Emmaheerdt, gaat op de tweede verdieping van Emmaheerdt verhuren aan statushouders. Daarbij gaat het om veertien appartementen op de tweede verdieping in het oude LTS-gebouw. Dit kan dan wel om meer dan 14 statushouders gaan. Gezien de indeling van de appartementen, een badkamer en verder een grote ruimte voor koken, wonen en slapen, komen hier statushouders die alleen zijn, met zijn tweeën of ouders met een kindje niet ouder dan drie jaar.

De huurovereenkomst(en) die Aedifica afsluit met de statushouder(s) zijn voor de duur van één jaar. Na afloop van die termijn kan de huurovereenkomst worden verlengd voor onbepaalde tijd indien de statushouder zich als een goed huurder heeft gedragen.

Begeleiding

Sociaal Werk Oldambt (SWO) zal de statushouders gaan begeleiden. SWO is in onze gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders. Hierbij valt te denken aan praktische begeleiding om mensen wegwijs te maken bij de instanties, hulp te bieden bij het aanvragen van een uitkering, inrichten van de woning, samen met Afeer mensen aan het werk helpen enzovoort.

Kijk op de pagina Veelgestelde vragen Opvang statushouders voor meer informatie