Opzet toekomstvisie

De aanleiding om een toekomstvisie te schrijven begint met de vraag erna. Hieronder wordt uitgelegd wat het doel is van deze visie. Verder is het van belang welke bouwstenen voor handen zijn om te kunnen anticiperen op de toekomst.

Waarom een Toekomstvisie?

De visie dat u nu doorleest heeft een heel traject van wording achter de rug. Door het doorlezen van tal van rapportages, een enquête, 9 themabijeenkomsten met raadsleden, ondernemers en bewoners, 2 raadsavonden met de voormalige raden en 3 bewonersbijeenkomsten is input verkregen. Er zijn presentaties gegeven om na te gaan of de bouwstenen van de Toekomstvisie herkend worden en draagvlak kunnen krijgen van alle betrokkenen. Daarmee is het verhaal van iedereen geworden.

Doel van de Toekomstvisie

Als de Toekomstvisie iets teweeg zou moeten brengen, is dat het creëren van een wervend en ambitieus beeld van de nieuwe gemeente per 1-1-2010. Een beeld dat bestuur, raad en organisatie van de gemeente uitdaagt om de nieuwe gemeente met enthousiasme neer te zetten bij “buitenstaanders”. Een beeld dat mee gedragen wordt door bewoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Een beeld dat de tegenstellingen overstijgt en Oldambt geeft waar ze recht op heeft: een eigen toekomst. Tenslotte een beeld dat keuzes mogelijk maakt en richting geeft voor toekomstig beleid.

Bouwstenen

Een visie moet werken met de bouwstenen die voor handen zijn. Behalve de mensen, is dat het landschap dat voorgangers hebben bewerkt en gevormd. Een stoer en karakteristiek landschap. De visie is echter niet alleen maar een juichverhaal. De visie is eerlijk over aandachtsgebieden en maakt duidelijk wat daaraan gebeuren moet.
De toekomst kunnen we niet voorspellen maar deze ligt grotendeels in handen van de bewoners van Oldambt zelf. De streek heeft honger, koude, overstromingen, oorlog en klein leed overleefd. De streek heeft een kwetsbaar, maar ook weerbaar karakter. De visie luidt een nieuwe periode in het verhaal van Oldambt.
Er zijn veel ideeën, rijp en groen, aangereikt voor de uitvoering van projecten. In bijlage 1 is daarvan een overzicht gegeven. Zo gaat geen idee verloren en blijft de Toekomstvisie lange tijd bruikbaar als ideeënboek van een generatie die betrokken was bij de geboorte van de gemeente Oldambt.

Klik hier om naar de volgende pagina "Inventarisatie: wat is Oldambt nu?" te gaan.