default iconParticipatie

U kunt hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met participatie. Maar wat houdt dat in?

De wet legt participatie uit als: 'deelnemen aan het maatschappelijk verkeer'. Participeren betekent dus meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen, (vrijwilligers)werk te doen en contacten met anderen te onderhouden, zoals met vrienden, familie, buurtgenoten, klasgenoten of collega's.