Pgb voor jeugdhulp

Er is een individuele jeugdvoorziening in de vorm van een Pgb verstrekt en dan?

 • U krijgt van de gemeente een besluit toegestuurd.
 • De gemeente geeft het budget door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • U wordt budgethouder en gaat op zoek naar passende hulp
 • U maakt een zorgovereenkomst en ondersteuningsplan per zorgaanbieder
 • U stuurt een kopie van beide op naar uw contactpersoon binnen het jeugdteam van de gemeente.
 • U stuurt een kopie van de overeenkomst op naar de SVB
 • De SVB en de gemeente kijken of beide aan de eisen/afspraken voldoen.
 • Bij akkoord kan de hulp worden ingezet
 • U stuurt maandelijks facturen van de geleverde zorg op naar de SVB
 • Bij wijzigingen stuurt u een kopie van het  wijzigingsformulier op naar de SVB en de gemeente.
 • U moet blijvend blijven toetsen of de geboden hulp passend en goed van kwaliteit is. Daarnaast moet u controleren of de geboden hulp binnen het budget valt.
 • De gemeente zal bij herbeoordelingen en steekproefsgewijs het beheer en de inzet van de Pgb toetsen.