Poort van Winschoten

Voorlopig Ontwerp gemeentehuis

Het Voorlopig Ontwerp (VO) van het nieuwe gemeentehuis is klaar. Op deze pagina vind je daarvan een impressie. Het VO is op 24 november toegelicht tijdens een bijeenkomst voor inwoners en ondernemers. De opnames daarvan zijn terug te kijken via de film verderop op deze pagina.

Het nieuwe gemeentehuis is een blok van drie lagen, waarvan de bovenste terugvalt. Dat betekent dat die een paar meter dieper ligt, dat heet een setback. Het gebouw is opgetrokken uit rode bakstenen van klei uit Groningen. Witte elementen komen terug in h

Over het Voorlopig Ontwerp

Het nieuwe gemeentehuis verbindt het heden met de toekomst. Dat gebeurt bijna letterlijk met het monument uit 1896 dat via een loopbrug in verbinding staat met het nieuwe gebouw. Het wordt een gebouw dat tijdloos, duurzaam en energiezuinig is. In de uitstraling van het gebouw zie je de functies terug van werken, ontmoeten en haar bestuurlijke en democratische rol. Bezoekers staan er centraal, maar het is ook een plezierige, aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving.

De hoofdingang ligt aan de zijde van het parkeerterrein en trekt met een iets terugliggende glazen wand op de begane grond en de eerste verdieping meteen de aandacht. Boven de entree is ruimte om iets met kunst te doen, zoals in dit voorbeeld waar alle pl

Karakter en uitstraling nieuwbouw

De nieuwbouw wordt herkenbaar als karaktervol gemeentehuis, maar vooral ook in samenhang met het klassieke gemeentehuis en de aangrenzende stedelijke ruimte. Architect Dick de Gunst van DP6 architectuurstudio licht toe: “We realiseren graag het nieuwe gemeentehuis, gemaakt van Oldambtster klei. Een compact en duurzaam gebouw om elkaar in te ontmoeten en om in samen te werken.” Hij vertelt over het ontwerp: “Het gebouw kenmerkt zich aan de buitenzijde door roodbruin metselwerk, gemaakt van rode klei en voorzien van bijzondere (witte) accenten. Die zie je terug in de gevelbanden, raamkaders, het balkon en de loopbrug naar de oudbouw. De hoofdingang komt aan de zijde van de parkeerplaatsen tevens komt er een ingang via de Langestraatzijde. De benedenverdieping aan de Johan Modastraatzijde wordt van glas om zo het openbaar bestuur symbolisch te benadrukken. Ook komt aan die zijde een balkon.”

Aan de Langestraatzijde komt ook een entree, met daarvoor een klein pleintje waarvoor de invulling nog moet worden bedacht. De deuren en ramen zijn aan deze zijde kleiner en liggen dieper in de gevel omdat dit de zuidkant van het gebouw is.

Door de vides is het werkgebied overzichtelijk en is het goed mogelijk via allerlei zichtlijnen contact te maken over de verdiepingen. Er zijn verschillende soorten werk- en overlegplekken in een open setting.

Groene oase als werkomgeving

Interieurarchitect Eric Wezenberg vervolgt: “Bij het binnentreden van het gebouw opent zich een lichte ruime wereld. Met doorzicht naar de Langestraat, met daglicht door de vides tot in het hart van het gebouw en doorzicht naar de verdiepingen waar de medewerkers van de gemeente werken. In het gebouw is veel groen. En je hebt zicht op de raadzaal, die als multifunctionele ruimte ook bruikbaar is voor andere bijeenkomsten. Als bezoeker voel je je welkom.”

Je komt het gemeentehuis binnen in een lichte, ruime, open hal. Het daglicht schijnt door de lichtkoepel in het plafond via de vide tot op de begane grond. Er is ook veel groen, zowel aan de wand als hangend vanaf de balustrades van de vides.

Digitale informatie uitzending van 24 november

Hieronder kunt u de digitale gemeentelijke informatie avond van 24 november terug kijken. De uitzending gaat over de Centrumontwikkeling Oldambt en het project Poort van Winschoten. In de uitzending wordt ook het Voorlopig Ontwerp van het nieuwe gemeentehuis toegelicht.

Als u ondertiteling bij het afspelen wenst, kunt u na het starten van de uitzending op het knopje ‘cc’ klikken. Dit knopje vindt u linksonder in het afspeelscherm.

structuurontwerp nieuwe gemeentehuis

Heeft u vragen over dit project? Wilt u opmerkingen of aandachtspunten meegeven? Mail ons via info@gemeente-oldambt.nl 

Digitale informatie uitzending van 14 april

Hieronder kunt u de digitale gemeentelijke informatie avond van 14 april terug kijken. Deze uitzending gaat over het project Poort van Winschoten en de eerste ontwerpstappen nieuw gemeentehuis.

Als u ondertiteling bij het afspelen wenst, kunt u na het starten van de uitzending op het knopje ‘cc’ klikken. Dit knopje vindt u linksonder in het afspeelscherm.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen naar aanleiding van de uitzending of heeft u opmerkingen die u ons wilt meegeven? Mailt u deze dan naar info@gemeente-oldambt.nl Wij komen zo snel mogelijk op uw bericht terug.

Structuurontwerp nieuwe gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis van Oldambt is volop in voorbereiding. De eerste ontwerpfase heeft geleid tot een structuurontwerp. Het vervolg is dat dit ontwerp nu verder wordt uitgewerkt. Alvast een tipje van de sluier…

Karaktervol en met gebruik van lokale materialen

In de visie van de architect wordt de nieuwbouw herkenbaar als karaktervol gemeentehuis, maar vooral ook in samenhang met het monumentale raadhuis en de aangrenzende stedelijke ruimte. Hij stelt zich de hoofdmassa voor, uitgevoerd in rood metselwerk, voorzien van bijzondere (witte) accenten, zoals gevelbanden, raamkaders, balkon, de loopbrug naar de oudbouw, hekwerk als dakrand van een mogelijke daktuin en plaatselijke eigentijdse verbijzonderingen in het metselwerk.

De compacte metselwerk gevelopzet als betaalbare basis zorgt dat er ruimte ontstaat om deze accenten vorm te geven en passend te maken binnen het budget. Daarmee kan allure en uitstraling worden gerealiseerd zonder dat het te duur wordt. De accenten trekken aandacht daar waar nodig. Bijvoorbeeld waar het gebouw zich opent bij de hoofdentree of als verbijzondering van het geveldeel bij de raadzaal. Het gebouw krijgt hierdoor een verfijnde menselijke schaal, maar wordt ook afleesbaar met een eigen identiteit.

Het gemeentehuis wordt ontworpen door DP6 architectuurstudio uit Delft en Zenber Architecten voor het interieurontwerp. Lees meer over het structuurontwerp via https://www.gemeente-oldambt.nl/poortvanwinschoten/nieuws

Over het project Poort van Winschoten

  plattegrond gebieden Poort van Winschoten

  Het zuidelijk deel van het centrum  van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Een belangrijke ontwikkeling in dit gebied is het nieuwe gemeentehuis dat wordt ontworpen door DP6 architectuurstudio. Daarnaast komen er woningen en wordt de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Ook de toegang tot deze kant van het centrum wordt verfraaid.

  Het project omvat grofweg drie onderdelen:

  • Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren.
  • Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
  • Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.

  Planning

  Achtergrond

  In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema.

  In 2018 werd de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand.

  Op dit moment is het gemeentepersoneel nog gehuisvest op vier verschillende locaties. Dat is duur en inefficiënt. Bovendien zijn de huidige gebouwen toe aan groot onderhoud, onder andere om te voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Nieuwbouw blijkt na onderzoek goedkoper en toekomstbestendiger. Vandaar dat er een nieuw gemeentehuis zal worden gebouwd voor centrale huisvesting van alle ambtenaren, met uitzondering van de buitendienst.

  Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis.