Poort van Winschoten

Upgrade zuidelijke binnenstad en nieuw gemeentehuis

Het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Behalve een verfraaiing van de toegang tot de winkelstraat, passende parkeervoorzieningen en groen, komen er ook een aantal woningen. En een nieuw gemeentehuis. Het monumentale voorhuis blijft staan, maar de achterzijde van het huidige gemeentehuis wordt gesloopt. Naast de nieuwbouw is ook de bovenverdieping van de Hema, waarvan de gemeente mede-eigenaar is, betrokken bij de plannen. Hier komen de raadszaal en een vergadercentrum. Al die ontwikkelingen samen moeten de zuidelijke toegang tot het centrum weer aantrekkelijk en toekomstproof maken.

Dit in navolging van de herinrichting van het centrum aan de noordwestzijde rondom Oldambtplein, Engelstilstraat en Venne.

Wat gaat er precies gebeuren?

  • Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren.
  • Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
  • Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.
  • De bovenverdieping van de Hema, wordt bij het gemeentehuis betrokken. Daar komt een raadzaal en vergadercentrum. Dat kan omdat de gemeente en de Hema samen eigenaar zijn van het pand en we hebben afgesproken dat de Hema naar beneden verhuist, inclusief het pand van de Kijkshop, zodat wij de bovenverdieping kunnen betrekken. Aan de buitenkant wordt het pand geïntegreerd in de nieuwe stadsarchitectuur.

Hoe nu verder?

Dit project vergt veel voorbereiding. Dit omdat we het in nauwe samenspraak met omwonenden, ondernemers, raad en medewerkers willen doen, en dat kost tijd. Na het groen licht in juli 2019 zijn we direct van start gegaan met de voorbereidingen. Nog dit najaar hopen we de eerste ideeën te kunnen presenteren. Daarna is nog veel tijd nodig om alles verder uit te werken en te realiseren. Het streven is om tot en met 2021 te werken aan de voorbereidingen en om daarna twee jaar uit te trekken voor de realisatie van de plannen. In 2023 zou de Poort van Winschoten dan gereed moeten zijn.

Tijdelijke invulling

Omdat 2023 nog wel erg ver weg is en we het terrein van de voormalige supermarkt en bibliotheek niet zo kunnen laten liggen, wordt er een tijdelijke groenstrook aangelegd.

Achtergrond

In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema.

In 2018 werd de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand.

Centrale huisvesting van alle ambtenaren op één locatie is een wens die al langer bestaat. De financiële situatie van de gemeente heeft daarin altijd gezorgd voor terughoudendheid. Aan die situatie is niets veranderd, maar veranderende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat niets doen duurder is, dan een nieuw gemeentehuis bouwen. Nog steeds bewust van de positie waarin we verkeren, is deze optie dan ook uitvoerig onderzocht en onderbouwd door diverse externe partijen. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het weloverwogen besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis.