Poort van Winschoten

Upgrade zuidelijke binnenstad en nieuw gemeentehuis

Het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Behalve een verfraaiing van de toegang tot de winkelstraat, passende parkeervoorzieningen en groen, komen er ook een aantal woningen. Verder komt er een nieuw gemeentehuis. Het monumentale voorhuis blijft staan, maar de achterzijde van het huidige gemeentehuis wordt gesloopt. Alle ambtenaren van de huidige vier locaties én de gemeenteraad, krijgen straks een plek in het nieuwe gebouw.

De ontwikkeling van de Poort van Winschoten moet de zuidelijke toegang tot het centrum weer aantrekkelijk en toekomstproof maken. Dit in navolging van de herinrichting van het centrum aan de noordwestzijde rondom Oldambtplein, Engelstilstraat en Venne.

Actueel

In juni 2020 is de architectenselectie voor het nieuwe gemeentehuis van start gegaan. Ook wordt er gewerkt aan een programma van eisen voor het nieuwe gemeentehuis. Na de zomer van 2020 worden de eerste ideeën voor de gebiedsontwikkeling besproken met omwonenden en ondernemers.

Over het project

Het project omvat grofweg drie onderdelen:

  • Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren.
  • Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
  • Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.

Planning

Dit project vergt veel voorbereiding. We willen de plannen maken in nauwe samenspraak met  omwonenden, ondernemers, raad en medewerkers en dat kost tijd.  Eind van dit jaar is bekend welke architect het ontwerp voor het gemeentehuis gaat maken en start de ontwerpfase. Het definitieve ontwerp voor het gebouw moet eind 2021 klaar zijn. Daarna trekken we twee jaar uit  voor de realisatie van de plannen. Eind 2023 zou de Poort van Winschoten dan gereed moeten zijn.

Achtergrond

In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema.

In 2018 werd de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand.

Op dit moment is het gemeentepersoneel nog gehuisvest op vier verschillende locaties. Dat is duur en inefficiënt. Bovendien zijn de huidige gebouwen toe aan groot onderhoud, onder andere om te voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Nieuwbouw blijkt na onderzoek goedkoper en toekomstbestendiger. Vandaar dat er een nieuw gemeentehuis zal worden gebouwd voor centrale huisvesting van alle ambtenaren, met uitzondering van de buitendienst.

Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis.