Poort van Winschoten

Logo Poort van Winschoten

 

Over het project

Het project omvat grofweg drie onderdelen:

  • Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren.
  • Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
  • Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.

Scenario’s gebiedsontwikkeling Poort van Winschoten

plattegrond gebieden Poort van Winschoten

Het zuidelijk deel van het centrum  van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Een belangrijke ontwikkeling in dit gebied is het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast komen er woningen en wordt de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Ook de toegang tot deze kant van het centrum wordt verfraaid.

Scenario’s voor de gebiedsontwikkeling

Er zijn verschillende opties voor de indeling van het gebied. De gemeente vindt het belangrijk wat inwoners en ondernemers van deze opties vinden. Daarom zijn op 16 en 17 september vier mogelijke scenario’s voor de gebiedsontwikkeling voorgelegd tijdens twee inloopavonden. De schetsen vindt u op deze pagina.

Toelichting: het scenario Raadsvoorstel is de variant die bij besluitvorming over de Poort van Winschoten is voorgelegd. De overige drie scenario’s zijn nadien ontwikkeld vanuit voortschrijdend inzicht. Al het goede uit deze vier scenario’s wordt nu gecombineerd tot één plan voor de gebiedsontwikkeling.

Heeft u vragen? Of wilt u reageren op de scenario’s voor het gebied?

De projectorganisatie Poort van Winschoten komt graag met u in contact. U kunt uw vragen stellen via poort@gemeente-oldambt.nl. Ook uw reacties op de scenario’s voor de gebiedsontwikkeling zijn van harte welkom op dit mailadres.

Heeft u interesse in een toelichting op de schetsen en de uitkomsten van het participatieproces? Neem dan contact op via poort@gemeente-oldambt.nl .

 

Variant-0-raadsvoorstel-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant 0 raadsvoorstel-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant-1-plein-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant 1 plein-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant-2-blok-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant 2 blok-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-Winschoten

Variant-3-binnenstraat-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-WInschoten

Variant 3 binnenstraat-plattegrond-met-schetsen-Poort-van-WInschoten

Planning

Architect gemeentehuis bekend in oktober

Eind oktober is bekend wie straks het nieuwe gemeentehuis mag ontwerpen. Daarvoor loopt momenteel een aanbesteding. De eerste ontwerpen van het nieuwe gemeentehuis zijn te verwachten in 2021.

Liefkenshoek

Vanaf 2021 wordt er ook verder gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling van het gebied rondom de Liefkenshoek.
Op de afbeelding staat de planning staat de planning van de drie gebieden in kwartalen beschreven.

Overzicht in jaartallen planning

Achtergrond

In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema.

In 2018 werd de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand.

Op dit moment is het gemeentepersoneel nog gehuisvest op vier verschillende locaties. Dat is duur en inefficiënt. Bovendien zijn de huidige gebouwen toe aan groot onderhoud, onder andere om te voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Nieuwbouw blijkt na onderzoek goedkoper en toekomstbestendiger. Vandaar dat er een nieuw gemeentehuis zal worden gebouwd voor centrale huisvesting van alle ambtenaren, met uitzondering van de buitendienst.

Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis.