Poort van Winschoten

structuurontwerp nieuwe gemeentehuis

Heeft u vragen over dit project? Wilt u opmerkingen of aandachtspunten meegeven? Mail ons via info@gemeente-oldambt.nl 

Digitale informatie uitzending van 14 april

Hieronder kunt u de digitale gemeentelijke informatie avond van 14 april terug kijken. Deze uitzending gaat over het project Poort van Winschoten en de eerste ontwerpstappen nieuw gemeentehuis.

Als u ondertiteling bij het afspelen wenst, kunt u na het starten van de uitzending op het knopje ‘cc’ klikken. Dit knopje vindt u linksonder in het afspeelscherm.

Heeft u vragen naar aanleiding van de uitzending of heeft u opmerkingen die u ons wilt meegeven? Mailt u deze dan naar info@gemeente-oldambt.nl Wij komen zo snel mogelijk op uw bericht terug.

Structuurontwerp nieuwe gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis van Oldambt is volop in voorbereiding. De eerste ontwerpfase heeft geleid tot een structuurontwerp. Het vervolg is dat dit ontwerp nu verder wordt uitgewerkt. Alvast een tipje van de sluier…

Karaktervol en met gebruik van lokale materialen

In de visie van de architect wordt de nieuwbouw herkenbaar als karaktervol gemeentehuis, maar vooral ook in samenhang met het monumentale raadhuis en de aangrenzende stedelijke ruimte. Hij stelt zich de hoofdmassa voor, uitgevoerd in rood metselwerk, voorzien van bijzondere (witte) accenten, zoals gevelbanden, raamkaders, balkon, de loopbrug naar de oudbouw, hekwerk als dakrand van een mogelijke daktuin en plaatselijke eigentijdse verbijzonderingen in het metselwerk.

De compacte metselwerk gevelopzet als betaalbare basis zorgt dat er ruimte ontstaat om deze accenten vorm te geven en passend te maken binnen het budget. Daarmee kan allure en uitstraling worden gerealiseerd zonder dat het te duur wordt. De accenten trekken aandacht daar waar nodig. Bijvoorbeeld waar het gebouw zich opent bij de hoofdentree of als verbijzondering van het geveldeel bij de raadzaal. Het gebouw krijgt hierdoor een verfijnde menselijke schaal, maar wordt ook afleesbaar met een eigen identiteit.

Het gemeentehuis wordt ontworpen door DP6 architectuurstudio uit Delft en Zenber Architecten voor het interieurontwerp. Lees meer over het structuurontwerp via https://www.gemeente-oldambt.nl/poortvanwinschoten/nieuws

Over het project Poort van Winschoten

  plattegrond gebieden Poort van Winschoten

  Het zuidelijk deel van het centrum  van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Een belangrijke ontwikkeling in dit gebied is het nieuwe gemeentehuis dat wordt ontworpen door DP6 architectuurstudio. Daarnaast komen er woningen en wordt de inrichting van de openbare ruimte aangepakt. Ook de toegang tot deze kant van het centrum wordt verfraaid.

  Het project omvat grofweg drie onderdelen:

  • Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren.
  • Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten.
  • Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden.

  Planning

  Overzicht in jaartallen planning

  Achtergrond

  In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema.

  In 2018 werd de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand.

  Op dit moment is het gemeentepersoneel nog gehuisvest op vier verschillende locaties. Dat is duur en inefficiënt. Bovendien zijn de huidige gebouwen toe aan groot onderhoud, onder andere om te voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen. Nieuwbouw blijkt na onderzoek goedkoper en toekomstbestendiger. Vandaar dat er een nieuw gemeentehuis zal worden gebouwd voor centrale huisvesting van alle ambtenaren, met uitzondering van de buitendienst.

  Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis.