Poort van Winschoten

Introductie

In oktober 2018 is gestart met de werkzaamheden aan de 'Poort van Winschoten'. Dit project omvat de herinrichting van het gebied rondom de voormalige supermarkt De Boer, het gebouw van de voormalige bibliotheek, het gemeentehuis en de HEMA. Ook de herontwikkeling van de hoek Vissersdijk-Liefkenshoek hoort bij dit project.

Belangrijke momenten

  • Oktober 2018: sloop voormalige supermarkt
  • April-juni 2019: sloop voormalige bibliotheek
  • Juni 2019: besluitvorming door gemeenteraad over invulling locatie

Over de plannen

Nieuws Poort van Winschoten

Parkeren en bereikbaarheid i.v.m. sloop bibliotheek

In de periode april tot juni wordt de oude bibliotheek naast het gemeentehuis aan de Johan Modastraat gesloopt. Kom op tijd als u een afspraak heeft. Er is minder parkeergelegenheid naast het gemeentehuis. U kunt wel parkeren achter het gemeentehuis, maar u moet mogelijk omlopen. Lees meer over de bereikbaarheid, looproutes en parkeren