Nieuws Poort van Winschoten

Update sloop oude bibliotheek

De sloop van de bibliotheek is in volle gang. Afgelopen weken is er vooral gewerkt aan de achterzijde.

Werkzaamheden bibliotheek starten in week 13

De sloopmelding voor de sloop van de oude bibliotheek is inmiddels geaccepteerd. Met het sloopbedrijf zijn afspraken gemaakt over de start van de werkzaamheden.

Sloop oude bibliotheek Winschoten in januari

Het gebied rondom het Schönfeldplein in Winschoten met de oude supermarkt, de oude bibliotheek, de HEMA en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht onder de noemer ‘Poort van Winschoten’.