Positief gezondheidsbeleid

In 2017 is de nota Positieve Gezondheid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij is de definitie van Machteld Hubert als uitgangspunt genomen waarbij de gezondheid van inwoners wordt gemeten op de dimensies: ervaren lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren. Op basis hiervan en de lokale wensen zijn 5 speerpunten geformuleerd:

  • Oldambt in beweging
  • Aanbod gezonde voeding
  • Ouderen langer thuis
  • Sociale cohesie dorpen en wijken
  • Gezonde fysieke leefomgeving

Hieronder staat de nota: