Processen-verbaal

Hieronder staat de opgave van de burgemeester met stemtotalen van onze gemeente. In dit proces-verbaal N11 wordt verantwoording afgelegd over het aantal stemmen in onze gemeente. Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor onze gemeente. 

Controles optellingen en stemaantallen per partij

We maken bij het optellen van alle uitgebrachte stemmen en de berekening van de zetelverdeling gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Deze software stelt de Kiesraad beschikbaar.

Steekproef controletellingen

Na invoer  van de telling in OSV2020 wordt in elke gemeente een controletelling uitgevoerd om na te gaan of de programmatuur in de gemeente naar verwachting gefunctioneerd heeft. Dit gebeurt ter uitsluiting van eventuele fouten, fraude en externe beïnvloeding van verkiezingsresultaten. De Kiesraad heeft middels een steekproef bepaald dat we de gemeentelijke totalen van de lijsten 3, 11 en 12 met de gemeentelijke totalen die uit OSV2020 komen moeten vergelijken. Wij hebben echter er voor gekozen de controletelling uit te voeren aan de hand van een controle van alle lijsten. Hieronder vindt u het verslag van deze controletelling.

Hieronder staat de link naar de pagina waarop de processen-verbaal van de stembureaus uit onze gemeente staan. Met deze processen-verbaal leggen de stembureaus die zitting hadden op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 verantwoording af over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal worden de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld.

Processen-verbaal gemeenteraadsverkiezing 2022

Tellijsten

Hieronder vindt u het CSV-bestand uit OSV2020 met alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau.

Controle zetelverdeling

Nadat OSV2020 de zetelverdeling tussen de lijsten heeft berekend, heeft de gemeente gecontroleerd of de programmatuur naar verwachting heeft gefunctioneerd. Deze controle heeft direct plaatsgevonden nadat het proces-verbaal P22-2 is uitgeprint en voordat het centraal stembureau de
P22-2 vaststelt. Hieronder vindt u de uitkomsten van de controle van de zetelverdeling.

 

Verslag zitting 21 maart 2021

Zojuist heeft de openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau plaatsgevonden. In onderstaand proces-verbaal wordt verslag gedaan van deze zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gemeenteraad van Oldambt.