Processen-verbaal EP 2019

Hieronder vindt u 25 processen-verbaal van de stembureaus uit onze gemeente. Met deze processen-verbaal leggen de stembureaus verantwoording af over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal worden de uitslagen van de verkiezingen vastgesteld.