Provinciale Staten- en waterschapsverkiezing 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mag u in Oldambt stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Groningen én voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's. De stempassen ontvangt u begin maart.

Info voor de politieke partijen

Algemeen

22--1-2019 Let op : deze informatie wordt nog aangepast!

Nieuwsberichten | Openbare kennisgevingen | Uitslagen vorige verkiezingen | Contact |

Waar is mijn stemlokaal?