Regels en vergunningen

Om ons gebouwde erfgoed zo goed mogelijk te behouden gelden er regels voor de verschillende soorten bescherming. In de gemeente Oldambt maken we hierin onderscheidt in rijksmonumenten, beschermde dorpsgezichten en karakteristieke panden. De mate van bescherming bepaalt de vergunningsvrije werkzaamheden en de werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is.

De eigenaar van een rijksmonument is minder vrij in doen en laten dan de eigenaar van een willekeurig welk ander pand.  Ook karakteristieke panden zijn beschermd, hiervoor zijn regels opgenomen in het bestemmingsplan. Echter is de beschermstatus lager dan bij rijksmonumenten.

Het behoud van waardevolle elementen van uw gebouw staat voorop en levert beperkingen op. Toch is er veel mogelijk op het gebied van verbouwingen, restauratie of herbestemming. Monumentale waarden en nieuwe ontwikkelingen zijn vaak prima te combineren!

Heeft u onlangs een monument aangeschaft of heeft u plannen om uw monument te wijzigen is het verstandig om in een vroeg stadium met de adviseurs van de gemeente en eventueel Libau (ons provinciaal adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en cultuurhistorie)  een rondje door uw monument te maken. Dan kunnen de belangrijkste aandachtspunten én mogelijkheden van uw monument worden doorgenomen. Dan weet u meteen waar u rekening mee moet houden bij de toekomstige verbouwingsplannen. Het is belangrijk dat een ingreep past bij het gebouw. Als kennis over het gebouw ontbreekt dan vraagt de gemeente om een bouwhistorisch rapport.

Onderhoud melden

Als het gaat om normaal onderhoud aan uw rijksmonument, dan is een melding aan de gemeente meestal genoeg. Het gaat dan om werkzaamheden als schilderen (in dezelfde kleur), het vervangen van kapotte ruiten of het vervangen van een paar dakpannen. Onder het kopje vergunningsvrij onderhoud vindt u meer informatie.

Groter onderhoud of verbouwen

Als voor de werkzaamheden een vergunning nodig is, dan kan deze via het landelijke website www.omgevingsloketonline.nl worden aangevraagd. U moet deze vergunning aanvragen wanneer u uw monument wilt gaan verbouwen of groter onderhoud gaat doen. Bij een omgevingsvergunning kijkt de gemeente of de cultuurhistorische waarden bij uw aanvraag voldoende in stand blijven. Hiervoor wordt de aanvraag getoetst aan de welstandsnota en het bestemmingsplan. Als uit de aanvraag blijkt dat er geen monumentale waarden in het geding zijn, zal de vergunning worden verleend.

Wie kunt u inschakelen?

Bij het tot stand komen van plannen rondom behoud, onderhoud of verandering van uw monument is het verstandig een professionele partij te raadplegen. Vooral bij panden waar omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden, kunt u uzelf veel moeite en onnodige uitgaven besparen wanneer u iemand in de hand neemt die ervaring heeft met monumenten. U moet hierbij denken aan een restauratiearchitect of een restauratieadviesbureau. Deze kan bovendien ook de vergunningsaanvraag voor u regelen.