Reizen met kinderen

Beschrijving

Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

Heeft u een andere achternaam dan uw kind? En gaat u alleen met uw kind op reis? Bij de grens controleert de Koninklijke Marechaussee of u de ouder of de voogd bent. Reist u binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen)? Dan is er geen grenscontrole.

Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat u echt de ouder of voogd bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist. Deze verklaring kan bijvoorbeeld een afschrift van de geboorteakte van uw kind zijn. Maar ook een internationaal uittreksel van uw kind uit de basisregistratie personen (BRP).

Reist uw kind met iemand anders naar het buitenland? Bijvoorbeeld een familielid? Er zijn landen die een toestemmingsformulier van de ouders vragen. Controleer dit bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen reist.

Kijk voor het toestemmingsformulier en de uitleg hierover op de website van Overheid.nl via de knop op deze pagina.

Vraagt u een nieuw reisdocument aan voor uzelf? En heeft u niet dezelfde achternaam als uw kind en partner? U kunt ervoor kiezen de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document op te laten opnemen. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.

Meer informatie