Modernisering busstation en restauratie stationsgebouw

De bestaande busremise op het busstation zal worden gesloopt en plaats maken voor een nieuwe standplaats voor bussen met een ruimtelijk en open karakter. Het busstation zal vriendelijkheid en veiligheid uitstralen. Nieuwe  verlichting en veel groen geven dit verblijfsgebied een compleet nieuwe uitstraling. Een tijdelijk busstation zal alle functies van het openbaar vervoer overnemen totdat de nieuwe situatie eind 2016 is gerealiseerd.

Impressie van de nieuwe situatie stationsgebied:

Afbeelding van toekomstig station Winschoten

Hieronder een impressie (bovenaanzicht) van de nieuwe busremise:

Stationsgebouw gerestaureerd

Het stationsgebouw in Winschoten is teruggebracht in de staat waarin het zich bevond in 1904. Het historische pand heeft daarmee weer het aanzien dat het verdient als belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer en de zuidelijke entree van het centrum. Het stijlvol gerestaureerde gebouw werd in 2015 officieel geopend door wethouder Ricky van den Aker en gedeputeerde Fleur Gräper.

Welzijnsorganisatie Het Oude Ambt geeft aan een groot deel van het stationsgebouw invulling en zal de bemensing van het gebouw organiseren. Dit onder het motto ‘door burgers, voor burgers’. Zo is er nu kleinschalige bedrijvigheid zoals een coffee-corner in de wachtruimte, een vergaderruimte en een openbaar toilet en straks nog een fietsenreparatiewerkplaats en een informatiebalie.

Emmastraat - Liefkensstraat

Het herinrichten van de Emmastraat en Liefkensstraat hebben tot doel de toegankelijkheid tot het centrum vanaf de zuidzijde optimaler en  aantrekkelijk te maken. Dit gebied zal opnieuw worden ingericht met duurzame gebakken bestrating en ruimte voor veel groen. Hierdoor is de Emmastraat klaar om bezoekers van Winschoten naar de  nieuw aangelegde Liefkenshoek (op de locatie van de voormalige C1000 supermarkt) te geleiden om zo de bereikbaarheid van het zuidelijke centrumgebied optimaal te benutten.

Uitvoering werkzaamheden

Oldambtster Wegenbouw Combinatie (OWC) zal de werkzaamheden uitvoeren. OWC is een partij die begrijpt wat er in Winschoten speelt en heeft ervaring met de uitvoering van vele projecten in de regio.

De uitvoering van werkzaamheden in stedelijk gebied heeft invloed op de leefbaarheid in de directe omgeving en daar omheen. OWC is zich ervan bewust dat dit als zeer hinderlijk ervaren kan worden. Door de bereikbaarheid van het centrum te garanderen en veelvuldig te communiceren met de omgeving wordt draagvlak gezocht voor de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering zetten we buurtconciërges in die een representatief werkgebied gaan verzorgen. Spreek de buurtconciërge aan als u een vraag of opmerking heeft over de werkzaamheden of neem contact op met de omgevingsmanager.

Gratis App 'Versterking Binnenstad Winschoten'

OWC heeft een speciale, gratis  App ontwikkeld waarin alle informatie over de werkzaamheden is te vinden. Op de app worden regelmatig nieuwsberichten op geplaatst, is er een actuele planning te vinden en men kan er terecht voor contactgegevens of het invoeren van een melding.

Ga daarvoor naar de Play- of App store en zoek de App door het invoeren van ‘Versterking Binnenstad Winschoten’ of "Winschoten". De  App is een ideaal medium om  op de hoogte te blijven van alle actuele informatie over de werkzaamheden in de binnenstad.

 

Overige communicatie

De omwonenden, bedrijven en winkeliers in de binnenstad willen uiteraard op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden in de binnenstad. OWC zal regelmatig een informatiebulletin uitgeven dat huis- aan huis  wordt verspreid voor de direct betrokkenen en omwonenden. Daarnaast worden er inloopmomenten georganiseerd en kunnen geïnteresseerden voor vragen over de werkzaamheden langskomen in het OWC-Infocentrum (tevens projectkantoor) aan de Venne 125. Op werkdagen is het Infopunt geopend tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Henk Steenge van OWC op telefoonnummer 06-28841966 of e-mail; henk@owc-wegenbouw.nl