Resultaten enquête sportvoorzieningen

20 december 2022
Algemeen

Begin december zijn de inwoners van Oldambt in een enquête bevraagd over de sportvoorzieningen in de gemeente. Meer dan 1000 inwoners hebben de enquête ingevuld. Wethouder sport Erich Wünker bedankt alle respondenten: “We zijn blij met zo veel betrokkenheid bij de sportvoorzieningen in Oldambt. Natuurlijk zijn we ons ook bewust van de invloed van de sluiting van De Hardenberg - als publieke voorziening van de gemeente - op dit thema. We snappen heel goed de gevoelens in het dorp. Tegelijkertijd hebben we ook een financiële verantwoordelijkheid en moeten we naar de toekomst kijken. Het ambitiedocument sportvoorzieningen is daarbij een belangrijke stap. Ook het initiatief om het MFC De Hardenberg als dorp te exploiteren heeft onze aandacht.”

Sportgedrag in brede zin

De vragenlijst ging over sportgedrag en gebruik van sportvoorzieningen in brede zin. Vooral inwoners die sporten hebben meegedacht. Opvallend is dat zij vooral sporten in de openbare ruimte of gebruik maken van commerciële sportvoorzieningen. Het gebruik van gemeentelijke sportvoorzieningen lijkt een stuk beperkter. Daarbij moet gezegd worden dat een grote groep gebruikers – namelijk kinderen en jongeren – minder goed is vertegenwoordigd in de resultaten. Daar is uiteraard rekening mee gehouden. Het gebruik van de sportvoorzieningen door scholen en verenigingen is goed in kaart. Met deze partijen wordt ook nog gesproken over toekomstig gebruik van de sporthallen en zwembaden.

Sport en leefbaarheid

Als het gaat om de gemeentelijke sportvoorzieningen, is er een duidelijke roep om een integrale benadering van sport en leefbaarheid in de dorpen. Met andere woorden: denk vooral ook aan de dorpen en wat sportvoorzieningen, juist daar, betekenen voor de leefbaarheid. De antwoorden op de vragen die gingen over een omnisport-accommodatie, bevestigen dit beeld. Veelgenoemd is het belang van een ontmoetingsfunctie (Grand Café, dorpshuis, tribunes) bij sportvoorzieningen.

Sportmogelijkheden in de dorpskernen

De sporters zijn over het algemeen best bereid om voor specifieke sporten een eindje te reizen, als de bereikbaarheid maar goed is. Toch gaan er veel stemmen op om niet in te zetten op één grote omni-sportaccommodatie voor heel Oldambt, maar om vooral ook te zorgen voor voldoende sportmogelijkheden in de dorpskernen.

Hoe nu verder?

Dit onderzoek is de eerste stap van het participatieproces rondom sportvoorzieningen in Oldambt en is bedoeld om belangrijke basisinformatie boven tafel te halen. Deze week wordt er met de raad gesproken over het vervolgproces, dat onder andere bestaat uit gesprekken met diverse betrokkenen. Verder wordt er met verenigingen en onderwijs nog gekeken naar het (toekomstig) gebruik van sportvoorzieningen. Vervolgens wordt er een ambitiedocument gemaakt, waarin ook de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw zwembad en sporthal ter vervanging van De Watertoren en de Stikkerlaan worden meegenomen. Ook de financiële kaders wegen uiteraard mee, net als de visie op sportvoorzieningen. De bedoeling is dat het ambitiedocument in juli 2023 ter besluitvorming voorligt aan de raad, nadat de ambities eerst nog eens zijn getoetst bij de inwoners.

Infographic Sportvoorzieningen