Rijbewijs, medische keuring

Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

  • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
  • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren.

Code 95 verplicht voor beroepschauffeurs

Burgers die beroepschauffeur willen blijven, moeten vanaf 10 september 2016 een geldige code 95 op het rijbewijs hebben staan voor de C- en D-categorieën. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het CBR.

Heeft u op 10 september 2016 geen code 95 op uw rijbewijs?

In dat geval mag u niet beroepsmatig rijden, totdat u wel een geldige code 95 op uw rijbewijs heeft.

Heeft u al een aantal uur nascholing gevolgd voor 10 september 2016, dan blijven deze uren gewoon geldig. Let er op dat deze uren na 10 september 2016 niet meer dan vijf jaar geleden gevolgd mogen zijn. Zodra u de volledige 35 uur nascholing behaalt kunt u alsnog uw code 95 op uw rijbewijs laten zetten. In dit geval is de einddatum van de code 95 afhankelijk van wanneer u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten:

  • Is dit binnen 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing? Dan is de einddatum code 95: datum waarop u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten + 5 jaar
  • Is dit na 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing? Dan is de einddatum code 95: de datum waarop u de volledige nascholing heeft afgerond + 5 jaar

Heeft u voor 10 september 2016 al de volledige 35 uur nascholing gevolgd maar nog niet de code 95 op uw rijbewijs laten zetten, ook dan blijven deze uren geldig. Het CBR heeft in dit geval al een Verklaring van Nascholing (VVN) verzonden naar de RDW. Deze verklaring is vijf jaar geldig vanaf het moment dat deze is afgegeven. De einddatum van uw code 95 op het rijbewijs wordt dan 10 september 2021.

 

Tarieven voor 2019:

  • voor het aanvragen van een rijbewijs: € 39,75
  • extra bij spoedlevering: € 34,10
  • extra bij Gezondheidsverklaring € 39,30

 

U krijgt het formulier Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag meteen mee.

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR een Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag aan. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Het Geneeskundig verslag laat u door een arts invullen. U kunt de Gezondheidsverklaring ook online invullen, op de website van het CBR.