Ruim 2,6 miljoen euro voor bouw circa 200 woningen Winschoten

21 juni 2024
Algemeen

De gemeente Oldambt kan ruim euro 2.600.000 tegemoetzien uit de zogeheten regeling Woningbouwimpuls voor de versnelde realisatie van circa 200 woningen in het centrum. Hiermee is de aanvraag van de gemeente toegekend. Wethouder Erich Wünker, verantwoordelijk voor het project Centrumontwikkeling Oldambt: “Achter de schermen is hard gewerkt om de aanvraag rond te krijgen. Met het geld kunnen we versneld investeren in woningbouw op de Lucaslocatie, rond het nieuwe gemeentehuis en de Liefkenshoek”.  

Voorwaarde voor de toekenning van het geld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is dat de gemeente hetzelfde bedrag in het centrumproject steekt. Dit bedrag is opgenomen in de plannen voor de Centrumontwikkeling Oldambt. 

Betaalbare woningen 

Met het centrumproject draagt de gemeente Oldambt bij aan de toevoeging van een substantieel aantal betaalbare woningen. Dit tot tevredenheid van wethouder Gert Engelkens (Wonen): “Behalve ondernemen, krijgt ook wonen steeds meer een belangrijke functie in het centrum. Wat mij verheugt, is dat het hier ook om een flink aantal sociale huurwoningen gaat.”  

Totaal gaat het om ongeveer tweehonderd woningen, boven op de bestaande woningvoorraad in het centrum van Winschoten. Van de circa tweehonderd te realiseren woningen vallen 75 in de categorie sociale huur, 21 in de categorie midden huur. Het aantal woningen in de categorie ‘betaalbare koop’ (tot euro 390.000) bedraagt 85.