SROI

Met Social Return wil de gemeente Oldambt haar inkoopkracht ten volle benutten om ook een sociale impact te creëren. Daarom vraagt de gemeente haar gecontracteerde opdrachtnemers een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of andere activiteiten met een sociale impact binnen Oldambt.

Indien een opdracht gegund is spannen de opdrachtnemers en de gemeente Oldambt zich samen in voor kwetsbare groepen in de samenleving. De invulling is altijd maatwerk. Voor meer info kunt u contact opnemen met de afdeling inkoop van de gemeente Oldambt.