Stadhuis Winschoten

Stadhuis

Het stadhuis van Winschoten werd in de jaren 1895 – 1896 in neo-renaissancestijl gebouwd onder leiding van rijksbouwmeester C.H. Peters, die ook het postkantoor ontwierp.
De bouwkosten waren f 20.000.-. Later kwam daar nog f 1700.- bij voor de torenspits. Hoofdaannemer was J.B. Ijzer te Winschoten. De letters S.P.Q.W op het balkon aan de Langestraat vormen de Latijnse afkorting van Senatus Populus Que Winschotanus, d.w.z. bestuur en volk van Winschoten.

Raadzaal

De raadzaal bevindt zich op de eerste verdieping. Hier werd op 27 juni 1896 de eerste raadsvergadering gehouden, twee dagen nadat het stadhuis door de toenmalige 9000 inwoners was ingewijd.

Het rijk met schilder- en beeldhouwwerk versierde balkenplafond wordt gedragen door acht consoles met daarop (in het Latijns) vermeld de deugden vigilantia (waakzaamheid), spes (hoop), sapientia (wijsheid), veritas (waarheid), parcimonia (spaarzaamheid), confidentia (vertrouwen), justitia (rechtvaardigheid) en fortitudo (kracht). Deze versieringen werden aangebracht door de Haagse kunstschilder A.H. Trautwein (1851 - 1919), die ook de Gouden koets decoreerde.  

Schilderijen

Trautwein maakte ook het portret van Koningin Wilhelmina (1880-1962). Het portret lijkt op een gobelin, maar is geschilderd op stof. In de raadzaal hangen sinds 1989 ook twee in gouden lijst gevatte ovale portretten van Koning Willem III en zijn gemalin Koningin Emma. De medaillons zijn vervaardigd door de bekende portretschilder Hendrik Sangster. De portretten hebben jarenlang op de zolder van het gemeentehuis gelegen, doch hebben – na vakkundig te zijn gerestaureerd door Helmer Hut uit Beerta – weer een waardige plaats in de raadzaal gekregen.

Willem van Oranje

Boven de publieke tribune in de raadzaal hangt een portret van Willem van Oranje, Graaf van Nassau. Het portret werd in 1938 door het Winschoter Liefdadigheidstoneel geschonken en op 21 december van dat jaar door de raad aanvaard. Het portret van de Vader des Vaderlands werd gemaakt door J. van der Veen, destijds tekenleraar aan de HBS en het gymnasium in Winschoten.