Openbare bekendmaking Stemmen met een kiezerspas

Tweede Kamer der Staten Generaal

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A.    SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

Bij bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

 

B.    MONDELINGE AANVRAAG

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6, Winschoten.

Winschoten, 28 januari 2021

De burgemeester,

Mevrouw  C-Y Sikkema