Subsidieregeling burgerinitiatieven

In Oldambt kan iedereen bijdragen aan een leefbaar Oldambt. Als je een mooi initiatief hebt of wilt organiseren is daar zelfs financiële ondersteuning voor mogelijk: een subsidie burgerinitiatief. Denk aan verschillende ideeën en initiatieven zoals het opzetten van een buurtmoestuin of een speeltuin, tot het organiseren van een festival of een braderie.

Er zijn wel een paar spelregels. Check de volgende vragen:

  • Draagt je initiatief bij aan de leefbaarheid in je omgeving? (vb noemen ter verduidelijking)
  • Heb je anderen die financieel voor minstens de helft aan je initiatief bijdragen? Dat kan bv een ander subsidiefonds zijn. Je mag hier als cofinanciering ook de uren inzet van vrijwilligers opvoeren
  • Kan je initiatief rekenen op de steun van omwonenden/inwoners in je dorp of wijk of straat of buurt?
  • Is je aanvraag nieuw of heb je voor dit initiatief vaker subsidie aangevraagd?

Als deze vragen met ja beantwoord zijn kom je in aanmerking voor een subsidie.

Let op: De subsidie wordt niet verleend voor:

  • Eten en drinken
  • Gemaakte reiskosten
  • Vrijwilligersvergoedingen

Benieuwd naar welke initiatieven al zijn ingediend? Bekijk dan de pagina 'Burgerinitiatief in beeld'.

Kijk op wetten.nl voor de subsidieregeling.

Aanvraagformulier burgerinitiatief (link opent een pdf-bestand)