Subsidieregeling burgerinitiatieven

In Oldambt kan iedereen bijdragen aan een leefbaar Oldambt. Als je een mooi initiatief hebt of wilt organiseren is daar zelfs financiële ondersteuning voor mogelijk: een subsidie burgerinitiatief. Denk aan verschillende ideeën en initiatieven zoals het opzetten van een buurtmoestuin of een speeltuin, tot het organiseren van een festival of een braderie.

Er zijn wel een paar spelregels. Check de volgende vragen:

  • Draagt je initiatief bij aan de leefbaarheid in je omgeving? (vb noemen ter verduidelijking)
  • Heb je anderen die financieel voor minstens de helft aan je initiatief bijdragen? Dat kan bv een ander subsidiefonds zijn. Je mag hier als cofinanciering ook de uren inzet van vrijwilligers opvoeren
  • Kan je initiatief rekenen op de steun van omwonenden/inwoners in je dorp of wijk of straat of buurt?
  • Is je aanvraag nieuw of heb je voor dit initiatief vaker subsidie aangevraagd?

Als deze vragen met ja beantwoord zijn kom je in aanmerking voor een subsidie.

Let op: De subsidie wordt niet verleend voor:

  • Eten en drinken
  • Gemaakte reiskosten
  • Vrijwilligersvergoedingen

Hoe gaat het verder na je aanvraag?

Je kunt je aanvraag altijd indienen. Dat kan door het aanvraagformulier als pdf te mailen aan: info@gemeente-oldambt.nl.

 

Elke laatste vrijdag van de maand worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een commissie. We informeren je zo snel mogelijk of je aanvraag is  toegekend of afgewezen. Dat gebeurd altijd gemotiveerd. Het toegekende subsidiebedrag wordt vervolgens overgemaakt op je rekeningnummer. Benieuwd naar welke initiatieven al zijn ingediend? Bekijk dan de pagina 'Burgerinitiatief in beeld'.

Op is op

In 2019 is 100.000 euro beschikbaar voor burgerinitiatieven. Als dit bedrag op is, kunnen er geen aanvragen meer gehonoreerd worden in 2019. Je initiatief kan op maximaal 3000 euro subsidie rekenen. Op dit moment is er nog 23.157 euro beschikbaar.

Kijk op wetten.nl voor de subsidieregeling.