Subsidieregeling compensatie OZB dorps-en buurthuizen gemeente Oldambt

13 juli 2023
Algemeen

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft besloten een subsidieregeling voor dorps- en buurthuizen in te stellen ter compensatie van de OZB.

Op deze wijze wil het college de exploitatie van deze voorzieningen, die van groot belang worden geacht voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken, ondersteunen. De regeling geldt overigens niet voor de commercieel gerunde dorps- en buurthuizen in de gemeente Oldambt.

Aanleiding voor het besluit is de hulpvraag vanuit de besturen van de dorpshuizen de Tille en Ganzedijk-Hongerige Wolf. De OZB-aanslag in combinatie met de hogere energiekosten en de prijsstijgingen in het algemeen trok een zware wissel op de exploitatie.

De subsidieregeling kan worden gezien als een eerste stap om de exploitatie van de dorps- en buurthuizen te verbeteren. Verder wil de gemeente in samenwerking met de besturen van de dorps-en buurthuizen de mogelijkheden tot verdere verbetering van de exploitatie onderzoeken. Hierbij te denken aan energiebesparende maatregelen en het gebruik van de dorps- en buurthuizen.