Subsidieregelingen voor rijksmonumenten

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG). Deze subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar de website van de Provincie Groningen.

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG). De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar de website van de Provincie Groningen.

Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.