Subsidieregister Oldambt

De gemeente Oldambt heeft een openbaar register voor subsidieverlening ingesteld. Met dit subsidieregister wordt inzichtelijk gemaakt, waar subsidie aan wordt gegeven. Met het instellen van dit register is voldaan aan een verzoek van de gemeenteraad. Het register is een overzicht van alle toegekende subsidie die voorkomen uit c.q. gebaseerd zijn op de notitie “Cultuur en Evenementen”.

Het gaat om subsidieverstrekkingen voor het lopende kalenderjaar. Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden er aanvragen ingediend. Daarom actualiseren wij de gegevens aan het eind van elk kwartaal.

De subsidiebedragen zijn zowel verleende als definitief vastgestelde bedragen. Verleende bedragen zijn bedragen die voorlopig zijn toegekend op basis van de subsidieaanvraag. Na het uitvoeren van de activiteit(en), moeten instellingen binnen 13 weken een verantwoording indienen. Op basis daarvan stelt de gemeente het subsidiebedrag definitief vast. Het vastgestelde bedrag kan even hoog zijn, maar ook lager zijn dan het verleende bedrag.