Takendiscussie - vraag/stelling van de dag

Donderdag 16 juni 2016

Als je een uitkering ontvangt, is het logisch dat je ook iets terug doet voor de samenleving.

Woensdag 15 juni 2016

Verschillen tussen dorpen zijn niet erg. Het is logisch dat een dorp met veel actieve en betrokken inwoners er beter uit ziet en meer onderlinge binding heeft dan een dorp met minder actieve en minder betrokken inwoners. De gemeente kan en moet die verschillen niet compenseren.

Maandag 13 juni 2016

Beter een kwalitatief goede voorziening in een paar dorpen dan minder goede voorzieningen in alle dorpen.

Donderdag 9 juni 2016

Ik vind het logisch dat leden van sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van velden en materialen.

Woensdag 8 juni 2016

€5000 voor een initiatief in uw dorp of wijk?

Een van de zaken waar de raad een besluit over neemt op 20 juni, is het beschikbaar stellen van budget aan de dorpen en wijken om zelf initiatieven te ontplooien. Voor elk initiatief dat bijdraagt aan de samenleving is een budget van maximaal €5000 beschikbaar, onder voorwaarde dat de initiatiefnemers voor minimaal de helft bijdragen in uren of middelen. Bovendien moet er draagvlak zijn voor het initiatief.

Wilt u hierover meer weten? Of heeft u een concreet idee? En wilt u dat we na 20 juni contact met u opnemen? Mail ons dan uw reactie.

Dinsdag 7 juni 2016

Groenonderhoud

Stelling:
De gemeente zorgt ervoor dat het openbaar groen op basisniveau C wordt onderhouden. Als omwonenden minder onkruid willen, zorgen ze daar zelf voor. Bent u het daar mee eens?

Kader:
Tijdens de takendiscussie op 20 juni, neemt de gemeenteraad besluiten over de rol van de gemeente in de samenleving. Op deze Facebookpagina halen we allerlei voorbeelden naar boven om dit te illustreren. In dit kader, kunt u reageren op deze stelling.

Groenonderhoud

Maandag 6 juni 2016

Elkaar helpen, bijzonder waardevol!

De rol van de overheid verandert. De veranderingen in de zorg zijn daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk is er zorg voor hen die het nodig hebben. Maar we stimuleren zelfredzaamheid. Vaak werkt dat heel goed en levert het waardevolle contacten op.
Helpt u ook iemand in uw omgeving? Of ontvangt u hulp en wilt u degene die belangeloos voor u zorgt in het zonnetje zetten? Laat dan uiterlijk maandag 13 juni uw reactie achter en maak kans op een lekkere taart om samen van te genieten. Onder de reacties verloten we een taart.

Vrijdag 3 juni 2016

  • De verkeersveiligheid in de wijk is ook een zaak voor inwoners. Wat doet u in het belang van de verkeersveiligheid in uw wijk?

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woonomgeving. Initiatieven om dat zelf of samen met uw buurtgenoten te realiseren, stimuleren we van harte. Dat kan al heel simpel, bijvoorbeeld met een buurtapp. Wie vult aan met meer ideeën? Misschien heeft u hierbij iets van de gemeente nodig. Ook dat kunt u ons via uw reactie hier laten weten.

Donderdag 2 juni 2016

Hoe kunnen inwoners, organisaties en gemeente elkaar versterken als het gaat om de leefbaarheid?

Woensdag 1 juni 2016

Welke rol heeft de gemeente Oldambt als het gaat om de leefbaarheid in de dorpen en wijken?

Dinsdag 31 mei 2016

Welke rol hebben organisaties, bedrijven en verenigingen als het gaat om de leefbaarheid?

Maandag 30 mei 2016

Welke rol hebben inwoners met betrekking tot de leefbaarheid in de buurt?

Reageren?

Stuur uw bijdrage per mail aan ons op. Vermeld hierbij het onderwerp “Bijdrage takendiscussie/rol van de overheid”.