Veiligheid

 

 • Burger is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de sociale veiligheid; overheid faciliteert.
 • Mede verantwoordelijke  rol inwoner ligt in:
  • om je heen kijken / wat gebeurt er in je omgeving,
  • ‘aan de bel trekken’.
 • Van belang om niet als individu maar als groep de medebewoners aan te spreken. De groep bepaalt de norm (kracht van het collectief). Van belang om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Continuïteit en informatie belangrijk. Voorbeeld: aanpak overlast hondenpoep (aanvullen zakjes voor hondenpoep  bijvoorbeeld bij de Boschpoort, gemeentehuis, ’t Rond). Er is sprake van onwetendheid dat ze er zijn. Suggestie: burgers adopteren bak in de eigen buurt en zorgen voor aanvulling van de papieren zakken.
 • Acantus is met buurtconciërges gestart vanwege grote ergernis over het uiterlijk aanzien van tuinen etc. Ervaringen hiermee:
  • Positieve bijdrage aan uiterlijk aanzien van de wijk
  • Herkenbaar in de buurt
  • Aanspreekbaar in de buurt
  • Geen kantoor nodig
  • Continue aandacht, niet eenmalig
  • Mensen spreken daarmee ook de buren aan, dat wordt de collectieve norm.
 • Ingrijpen van de burgemeester wanneer veiligheid en volksgezondheid in het geding zijn.
 • Behoud woongenot van belang. Als je individueel mensen steeds weer moet aanspreken dan wordt het woongenot lager. Als groep anderen aanspreken is gemakkelijker.
 • Suggestie: als buurt de uitdaging aangaan om een prijs uit te loven voor de mooiste tuin.
 • Is het niet mogelijk dat we de dingen samen doen? Bijvoorbeeld bij een tuin vol rotzooi opruimen, met behulp van een conciërge, wijkteam enz.
 • Acceptatie dat mensen verschillend zijn is ook van belang.
 • Je waarneming en beeld verandert pas als je in beweging komt! Wat is daarvoor nodig?
 • Ontmoedigingsbeleid zou goed werken. Bijvoorbeeld rotzooi zo snel mogelijk opruimen, afspraken met bedrijven om verloedering tegen te gaan. Burgemeester attendeert op het belang van tijdige meldingen. Hij doet de oproep om het samen te doen, als samenleving. Medeverantwoordelijkheid is van belang.
 • Dorpsverenigingen geven aan dat het een flexibel verhaal moet zijn; het gaat immers om (vaak een beperkt aantal) vrijwilligers waar we zuinig op moeten zijn. Niet ieder dorp is gelijk! Overheid moet dus niet iets opdringen, het is maatwerk.
 • Een meldpunt waar problemen neergelegd kunnen worden. Wanneer gemeente benaderd wordt direct actie ondernemen, snellere feedback en melder serieus nemen en terugkoppeling geven.
 • Buddy’s voor dorpen en wijken, vergelijkbaar als in het centrum van Winschoten. Heldere rugnummers.
 • Dorpsschouw intensiveren, eventueel anders opzetten. Minder stoeptegels maar meer sociale veiligheid.
 • Acantus benadrukt dat veel dingen ook goed gaan en organisaties elkaar goed weten te vinden. Wat goed is, is goede basis.
 • Gemeentegids iets meer aandacht aan besteden, bijvoorbeeld uitleg over hoe we dingen willen regelen, of ander medium.
 • Terugkoppeling  naar inwoners is van groot belang, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van borden / smiley bij een weg of anderszins.
 • Verkeersveiligheid is ook een belangrijk thema! Duurzaam veilig, handhaving. Graag hier een avond of anderszins voor beleggen
 • Wellicht meer thema's? (Aardbevingen).
 • Zien werken doet ook werken.