Participatiewet

Dit zijn de onderwerpen die besproken zijn:

 • Tegenprestatie (oppassen voor verdringing van regulier werk) <> weinig werk in de regio
 • Mobiliteit: verhuizen voor passend werk? Wat zijn de grenzen?
 • Het basisinkomen
 • Vergoeding voor vrijwilligerswerk, zonder korting door participatiewet
 • Gelijkwaardigheid in de maatschappij (bijstand <> werk). Wiens taak ? Overheid / gemeente / gezin
 • Deregulering: teveel formulieren in gebruik / Gemeente is te streng / Wordt er genoeg rekening gehouden met de kwetsbare groep?
 • Samenwerking / ondersteuning met de gemeente mogelijk in verband met initiatieven vanuit de gemeenschap met betrekking tot zorg en schuldhulpverlening?
 • Steunstee nieuw leven in blazen ?
 • Uitkering <> iets terug doen voor de maatschappij (dwang of vrijwillig?)
 • Ontwikkelen van klanten ( “kunnen en kennen”)
 • Maatwerk bij re-integratie
 • Meer begeleiding door werkcoaches
 • Duurzame relaties met werkgevers ontwikkelen
 • Regelgeving van de gemeente blokkeert leuke initiatieven in de wijken
 • Participatie is voor gehele maatschappij, niet alleen klanten participatiewet > verbinding maken
 • Buurtcoördinator <> sociale wijkteams
 • De gemeente handelt en ontwikkelt vanuit het ‘geld’ principe