Thema Werk en Zorg op 26 mei 2015

De derde, en laatste, thema-avond heeft plaats gevonden op 26 mei. De belangstelling voor deze avond was, evenals voor de eerste twee avonden, groot. Veel inwoners en organisaties hebben hun betrokkenheid getoond door naar deze avond te komen en hun inbreng te leveren. Een samenvatting van de inbreng kunt u hieronder per onderwerp teruglezen.