Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie. De crisis is nog niet voorbij en veel ondernemers zijn als gevolg van de maatregelen nog niet in staat om hun eigen bedrijf of beroep weer volledig op te pakken en zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarom kunnen ondernemers langer gebruik maken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Tozo 5, de voorwaarden, hoe u het aanvraagt en hoe u Tozo 4 kunt voorzetten met Tozo 5.

Voor inhoudelijke vragen over uw Tozo-aanvraag en/of uitkering kunt u contact opnemen met IMK via (0597) 48 20 00. IMK verzorgt voor ons de afwikkeling van Tozo.

Voor de Tozo 5 zijn er twee maatregelen beschikbaar.

 1. Een uitkering voor uw levensonderhoud
  Op basis van deze tijdelijke regeling bieden wij u voor maximaal 3 kalendermaanden (afhankelijk van wanneer u het aanvraagt of heeft aangevraagd) inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw (gezamenlijke) inkomen.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening en moet worden terugbetaald. U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. 
Let op! De internetbrowser Internet Explorer wordt niet ondersteund! U kunt de site bezoeken via Firefox of Google Chrome.

U kunt eventueel ook gebruik maken van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal; een krediet tussen € 10.157 en € 203.135. De voorwaarden voor het aanvragen van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal zijn niet gewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor de Tozo 5?

Voorwaarden:

 • u bent gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u bent AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer (zie ook Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer)
 • u bent grensondernemer (zie ook Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer)
 • uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
 • u bent vóór 18 maart 2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de KVK. En voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • u woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient
 • uw inkomen en die van uw partner (het gezamenlijke inkomen) lager is dan het sociaal minimum
 • u heeft surseance van betaling of faillissement aangevraagd of is toegekend voor uw eigen bedrijf, dan kunt u geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Bij de Tozo 5 wordt er getoetst op het partnerinkomen, waarbij aanspraak kan worden gemaakt op de Tozo als het gezamenlijke inkomen van de zelfstandige en zijn partner lager is dan het sociaal minimum voor gehuwden.

Toets op partnerinkomen

Bedragen sociaal minimum per 1 juli 2021 voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  * beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00
  * 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
  * 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
  * 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
  * van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22 - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  * van 21 tot AOW-leeftijd € 1078,70
  * van 18 tot 21 jaar € 266,29

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont én
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer

 • U bent een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer en u woont in de gemeente Oldambt. U kunt een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en woont in de gemeente Oldambt en u heeft uw bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U kunt de bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en u woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U heeft uw bedrijf in Nederland en u draagt sociale premies af in Nederland. U kunt vanaf 18 mei 2020 een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen via de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht is bereid gevonden om voor heel Nederland deze aanvragen te behandelen.

Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

Hoe vraag ik de Tozo 5 aan?

Voldoet u aan het bovenstaande? Klik dan op het aanvraagformulier om extra ondersteuning aan te vragen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
 • uw paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bewijsstukken van inkomsten van u (en uw partner)
 • uw KVK-nummer en KVK –uittreksel
 • uw omzetcijfers
 • een bankafschrift van uw betaalrekening waarop wij de uitkering en/of lening kunnen overmaken.

Hoe verleng ik het naar de Tozo 5?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 30 september 2021. Ontvangt u tot en met juni 2020 een Tozo 4-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 5-uitkering aansluitend vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 5-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 augustus 2021 of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kan ik met terugwerkende kracht verlengen?

Er kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 juli 2021. Voor aanvragen gedaan in juli 2021 geldt een toekenning met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook.

Hoe vraag ik de verlenging aan?

Ontvangt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud op basis van de vorige Tozo (tot en met 30 juni 2021) en wilt u dit voortzetten? Dan kunt u het verkorte aanvraagformulier invullen.

Is de periode van uw laatste ontvangen uitkering en moment van aanvragen langer dan drie maanden? Dan vraagt u de Tozo 5 aan via het reguliere aanvraagformulier.

Heeft u onder Tozo 1,2, 3, of 4 een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u onder Tozo 5 dit aanvullen tot het maximale bedrag van € 10.157,-. Heeft u onder Tozo 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 het maximale bedrag ontvangen? Dan kunt u geen lening voor bedrijfskapitaal meer aanvragen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Als er wijzigingen plaatsvinden in uw woonsituatie, werksituatie of inkomen, dan vragen wij u om het wijzigingsformulier in te vullen en te versturen. Zo is de hoogte van uw uitkering altijd afgestemd op uw woonsituatie, werksituatie en/of inkomen. Voorkom dat u te weinig, teveel of ten onrechte een uitkering ontvangt en geef wijzigingen direct aan ons door. Meer informatie over hoe u uw wijzigingen door kunt geven en het wijzigingsformulier vindt u op de pagina wijzigingsformulier Tozo.

Veelgestelde vragen Tozo