Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie. De crisis is nog niet voorbij en veel ondernemers zijn als gevolg van de maatregelen nog niet in staat om hun eigen bedrijf of beroep weer volledig op te pakken en zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarom kunnen ondernemers langer gebruik maken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Tozo 3, de voorwaarden, hoe u het aanvraagt en hoe u Tozo 2.0 kunt voorzetten met Tozo 3.

Voor inhoudelijke vragen over uw Tozo-aanvraag en/of uitkering kunt u contact opnemen met Interon BV via (0597) 20 20 21. Interon BV verzorgt voor ons de afwikkeling van Tozo.

Voor de Tozo 3 zijn er twee maatregelen beschikbaar.

 1. Een uitkering voor uw levensonderhoud
  Op basis van deze tijdelijke regeling bieden wij u voor maximaal 6 kalendermaanden (afhankelijk van wanneer u het aanvraagt of heeft aangevraagd) inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw (gezamenlijke) inkomen.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening en moet worden terugbetaald. U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. 
Let op! De internetbrowser Internet Explorer wordt niet ondersteund! U kunt de site bezoeken via Firefox of Google Chrome.

U kunt eventueel ook gebruik maken van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal; een krediet tussen € 10.157 en € 203.135. De voorwaarden voor het aanvragen van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal zijn niet gewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor de Tozo 3?

Voorwaarden:

 • u bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u bent AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer (zie ook Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer)
 • u bent grensondernemer (zie ook Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer)
 • uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
 • u bent vóór 18 maart 2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de KVK. En voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • u woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient
 • uw inkomen en die van uw partner (het gezamenlijke inkomen) lager is dan het sociaal minimum
 • u heeft surseance van betaling of faillissement aangevraagd of is toegekend voor uw eigen bedrijf, dan kunt u geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen

Bij de Tozo 3 wordt er getoetst op het partnerinkomen, waarbij aanspraak kan worden gemaakt op de Tozo als het gezamenlijke inkomen van de zelfstandige en zijn partner lager is dan het sociaal minimum voor gehuwden.

Toets op partnerinkomen

Het partnerinkomen is netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  * beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1512,90
  * 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
  * 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
  * 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
  * van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22 - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  * van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03
  * van 18 tot 21 jaar € 261,44

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent of
 • op hetzelfde adres woont én
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Grensondernemer en AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemer

 • U bent een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer en u woont in de gemeente Oldambt. U kunt een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en woont in de gemeente Oldambt en u heeft uw bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U kunt de bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en u woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U heeft uw bedrijf in Nederland en u draagt sociale premies af in Nederland. U kunt vanaf 18 mei 2020 een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen via de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht is bereid gevonden om voor heel Nederland deze aanvragen te behandelen.

Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

Hoe vraag ik de Tozo 3 aan?

Voldoet u aan het bovenstaande? Klik dan op het aanvraagformulier om extra ondersteuning aan te vragen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
 • uw paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bewijsstukken van inkomsten van u (en uw partner)
 • uw KVK-nummer en KVK –uittreksel
 • uw omzetcijfers
 • een bankafschrift van uw betaalrekening waarop wij de uitkering en/of lening kunnen overmaken.

Hoe verleng ik het naar de Tozo 3?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kan ik met terugwerkende kracht verlengen?
In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
  U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?
Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook.

Hoe vraag ik de verlenging aan?
Ontvangt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud op basis van de vorige Tozo (tot en met 30 september 2020) en wilt u dit voortzetten? Dan kunt u het verkorte aanvraagformulier invullen.

Is de periode van uw laatste ontvangen uitkering en moment van aanvragen langer dan drie maanden? Dan vraagt u de Tozo 3 aan via het reguliere aanvraagformulier.

Heeft u onder Tozo 1 of 2 een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u onder Tozo 3 dit aanvullen tot het maximale bedrag van € 10.157,-. Heeft u onder Tozo 1 en/of 2 het maximale bedrag ontvangen? Dan kunt u geen lening voor bedrijfskapitaal meer aanvragen

Veelgestelde vragen Tozo

 • Bij welke gemeente vraag ik Tozo aan?
  Bij de gemeente waar u woont. 
   
 • Wat wordt er bedoeld met Tozo 1, Tozo 2 en Tozo3?
  Met Tozo 1 wordt bedoeld de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Door het Kabinet is besloten om de Tozo te verlengen. Dit voor de duur van 4 maanden. Tozo 2 ziet op de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Per 1 oktober 2020 is de Tozo opnieuw verlengd. Dit wordt Tozo 3 genoemd. Deze periode loopt tot 1 april 202. De regeling kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Let op: Tozo 3 kent vanaf 1 december 2020 geen terugwerkende kracht meer.
   

 • Mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud is afgelopen. Hoe kan ik opnieuw Tozo aanvragen?
  Als u al eerder Tozo heeft ontvangen, dan kunt u via het verkorte aanvraagformulier opnieuw Tozo voor levensonderhoud aanvragen. U kunt het aanvraagformulier verlenging gebruiken als u aaneensluitend op Tozo 2 de uitkering voor levensonderhoud (Tozo 3) wilt aanvragen. Of als het korter dan 3 maanden geleden is dat uw Tozo-uitkering is beëindigd.
   
 • Het is langer dan drie maanden geleden dat mijn Tozo-uitkering is beëindigd. Welk aanvraagformulier moet ik nu gebruiken?
  Als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt of als de tussenliggende periode van uw laatste Tozo-uitkering en nu langer dan drie maanden geleden is, dan kiest u voor het reguliere aanvraagformulier.
   
 • Ik wil graag Tozo aanvragen voor zowel levensonderhoud als het bedrijfskrediet. Kan dat met 1 aanvraagformulier?
  Ja, u kunt dit op 1 aanvraagformulier aanvragen. U kiest dan voor het reguliere aanvraagformulier.. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u de keuze of u alleen levensonderhoud wilt aanvragen, alleen het bedrijfskrediet of dat u beide wilt aanvragen.
   
 •  Ik wil mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud verlengen en ik wil voor het eerst een Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Kan dit op 1 formulier?
  Nee, helaas kan dit niet op 1 aanvraagformulier. Het aanvragen van een verlenging van uw Tozo-uitkering doet u via het verkorte aanvraagformulier. Als u een Tozo bedrijfskrediet wilt aanvragen, dan doet u dan via het reguliere aanvraagformulier.
   
 • Om het aanvraagformulier voor Tozo te kunnen invullen, heb ik een DigiD nodig. Deze heb ik niet. Wat nu?
  U kunt een DigiD aanvragen. Dit kunt u doen op de website Digid.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een code waarmee u kunt inloggen.
   
 • Kan ik Tozo 3 ook weer volledig met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen?
  Nee, dat kan niet. Als u Tozo aanvraagt vóór 1 december 2020, dan kunt u met terugwerkende kracht aanvragen tot en met 1 oktober 2020. Voorbeeld: u vraagt op 15 november 2020 Tozo 3 aan. Dan kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vraagt u de uitkering op of na 1 december 2020 aan, dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1ste van de maand waarop u de uitkering aanvraagt: Voorbeeld: u vraagt op 15 december 2020 de uitkering aan, dan kunt u vanaf 1 december 2020 toegekend krijgen.
 • Ik ben Nederlandse, ik woon in Duitsland en ik ben zelfstandige in de gemeente Oldambt en nu?
  Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen.

 • Ik moet een uittreksel van KVK aanleveren. Moet deze gewaarmerkt zijn?
  Nee, een niet-gewaarmerkte uittreksel van de KVK volstaat.
   
 • Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking?
  Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).
   
 • Telt PGB als inkomen?
  Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.
   
 • Ik heb geen paspoort of ID-kaart, kan ik wel een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?
  Nee, u  moet zich identificeren met een geldig paspoort of ID-kaart. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.
   
 • Mijn partner en ik zijn alle twee zelfstandig ondernemer komen wij in aanmerking voor de Tozo?
  Situatie: Alle twee zijn ze zelfstandig ondernemer in verschillende branches werkzaam en ieder op een eigen locatie. Beide ondernemingen zijn gesloten door de Coronamaatregelen. Jullie kunnen één uitkering aanvragen. Wel graag alle twee de gegevens volledig invullen en alle gevraagde bewijsstukken van beiden inleveren.
   
 • Ik ben zelfstandig ondernemer en woon thuis, kan ik de Tozo aanvragen?
  Ja.
   
 • Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag meesturen?
  U verstrekt ons de bankafschriften van de laatste maand van uw privérekening. We hoeven geen bankafschriften te ontvangen van uw zakelijke rekening. Deze kunt u uploaden als bijlage(n)  bij het digitale aanvraagformulier.
   
 • Ik heb mijn bankrekening minder dan één maand geleden geopend en nu?
  Wij vragen naar de afschriften om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, de aanwezige bankafschriften uploaden als bijlage(n) bij het digitale aanvraagformulier.
   
 • Wanneer kan ik over de uitkering beschikken?
  U ontvangt de uitkering binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken.
   
 • Ik heb geen financiële middelen meer om in mijn levensonderhoud te voorzien en nu?
  Wij werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de uitkering beschikbaar te stellen. Misschien kunt u in de tussen tijd uw omgeving om hulp vragen (familie, vrienden, buren etc.).
   
 • Mijn bedrijf is in het buitenland maar ik woon in de gemeente Oldambt, waar vraag ik Tozo aan?
  De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente waar hij woont.
   
 • Wie is de aanvrager?
  Voor alle rechtsvormen geldt dat de eigenaar/eigenaren van de organisatie Bbz aanvraagt/aanvragen. Ook in geval van een gezamenlijke huishouding.
   
 • Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor Tozo?
  Ja. U kunt Tozo aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.
   
 • Ik heb een Bbz-uitkering, kom ik nog in aanmerking voor extra ondersteuning?
  - Heeft u een krediet (lening)?  U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen en aanvragen.
  - Heeft u een periodieke uitkering? U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 1.
   
 • Ik heb een Bbz-uitkering en los hierop af. Kan ik tijdelijk stoppen met aflossen?
  Ja. U kunt uitstel van betaling van aflossing ontvangen voor een periode van zes maanden. Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.
   
 • Ik wil mijn aflossingen van mijn Bbz-uitkering tijdelijk stop laten zetten, hoe doe ik dat?
  Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.
   
 • Ik kom niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering en nu?
  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet.
   
 • Moet ik mij uitschrijven bij KVK als ik een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanvraag?
  Nee, dat hoeft niet.