Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn er twee maatregelen beschikbaar.

 1. een uitkering voor uw levensonderhoud
  Op basis van deze tijdelijke regeling bieden wij u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning aan tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal
  Dit is een lening en moet worden terugbetaald. U kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling(en), kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. 
Let op! De internetbrowser Internet Explorer wordt niet ondersteund! U kunt de site bezoeken via Firefox of Google Chrome.

U kunt eventueel ook gebruik maken van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal; een krediet tussen € 10.157 en € 203.135. De voorwaarden voor het aanvragen van de huidige Bbz-regeling voor bedrijfskapitaal zijn niet gewijzigd.

Kom ik in aanmerking voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)?

Voorwaarden:

 • u bent gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar
 • u bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf
 • u bent vóór 18 maart 2020 gestart met de onderneming en ingeschreven bij de KVK. En voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
 • u woont in de gemeente waar u deze aanvraag indient

Nieuwe doelgroepen

De volgende zelfstandige ondernemers krijgen toegang tot de lening bedrijfskapitaal Tozo óf de uitkering levensonderhoud Tozo:

 • U bent een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer en u woont in de gemeente Oldambt. U kunt een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en woont in de gemeente Oldambt en u heeft uw bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U kunt de bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt.
 • U bent zelfstandig ondernemer en u woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. U heeft uw bedrijf in Nederland en u draagt sociale premies af in Nederland. U kunt vanaf 18 mei 2020 een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen via de gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht is bereid gevonden om voor heel Nederland deze aanvragen te behandelen.

Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

Hoe vraag ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) aan?

Voldoet u aan het bovenstaande? Klik dan op het aanvraagformulier om extra ondersteuning aan te vragen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
 • uw paspoort of identiteitsbewijs
 • uw KVK-nummer en KVK –uittreksel
 • uw omzetcijfers en
 • een bankafschrift van uw betaalrekening waarop de uitkering en/of lening op voldaan moet worden

Veelgestelde vragen Tozo

 • Bij welke gemeente vraag ik Tozo aan?
  Bij de gemeente waar u woont.

 • Ik ben Nederlandse, ik woon in Duitsland en ik ben zelfstandige in de gemeente Oldambt en nu?
  Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei 2020 kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen.

 • Ik ben na 17 maart 2020 zelfstandig ondernemer geworden, kan ik de Tozo aanvragen?
  Nee. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).
 • Ik moet een uittreksel van KVK aanleveren. Moet deze gewaarmerkt zijn?
  Nee, een niet-gewaarmerkte uittreksel van de KVK volstaat.
 • Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking?
  Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).
 • Telt PGB als inkomen?
  Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.
 • Ik heb geen paspoort of ID-kaart, kan ik wel een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?
  Nee, u  moet zich identificeren met een geldig paspoort of ID-kaart. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.
 • Mijn partner en ik zijn alle twee zelfstandig ondernemer komen wij in aanmerking voor de Tozo?
  Situatie: Alle twee zijn ze zelfstandig ondernemer in verschillende branches werkzaam en ieder op een eigen locatie. Beide ondernemingen zijn gesloten door de Coronamaatregelen. Jullie kunnen één uitkering aanvragen. Wel graag alle twee de gegevens volledig invullen en alle gevraagde bewijsstukken van beiden inleveren.
 • Ik ben zelfstandig ondernemer en woon thuis, kan ik de Tozo aanvragen?
  Ja.
 • Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag meesturen?
  U mailt ons de bankafschriften van de laatste maand van uw privérekening. We hoeven geen bankafschriften ontvangen van uw zakelijke rekening.
 • Ik heb mijn bankrekening minder dan één maand geleden geopend en nu?
  Wij vragen naar de afschriften om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, de aanwezige bankafschriften meesturen.
 • Wanneer kan ik over de uitkering beschikken?
  U ontvangt de uitkering binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen.
 • Ik heb geen financiële middelen meer om in mijn levensonderhoud te voorzien en nu?
  Wij werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de uitkering beschikbaar te stellen. Misschien kunt u in de tussen tijd uw omgeving om hulp vragen (familie, vrienden, buren etc.).
 • Mijn bedrijf is in het buitenland maar ik woon in de gemeente Oldambt, waar vraag ik Tozo aan?
  De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente waar hij woont.
 • Wie is de aanvrager?
  Voor alle rechtsvormen geldt dat de eigenaar/eigenaren van de organisatie Bbz aanvraagt/aanvragen. Ook in geval van een gezamenlijke huishouding.
 • Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor Tozo?
  Ja. U kunt Tozo aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.
 • Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking voor de Bbz?
  Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).
 • Ik heb een aanvraag voor Tozo gedaan, kan ik ook nog gebruik maken van de compensatieregeling?
  Ja, u mag gebruik maken van beide maatregelen.
 • Ik heb een Bbz-uitkering, kom ik nog in aanmerking voor extra ondersteuning?
  - Heeft u een krediet (lening)?  U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen en aanvragen.
  - Heeft u een periodieke uitkering? U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 1.
 • Ik heb een Bbz-uitkering en los hierop af. Kan ik tijdelijk stoppen met aflossen?
  Ja. U kunt uitstel van betaling van aflossing ontvangen voor een periode van zes maanden. Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.
 • Ik wil mijn aflossingen van mijn Bbz-uitkering tijdelijk stop laten zetten, hoe doe ik dat?
  Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.
 • Wanneer ontvang ik de beschikking van de Tozo?
  Op 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat we vanaf dit moment de beschikkingen kunnen gaan maken. Vanaf week 18 gaan we de beschikkingen versturen.
 • Ik kom niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering en nu?
  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet.
 • Moet ik mij uitschrijven bij KVK als ik een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanvraag?
  Nee, dat hoeft niet.
 • Kan ik bij de gemeente de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) aanvragen?
  Nee, deze regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)