Nationaal Programma Groningen

Op deze pagina leest u alles over Nationaal Programma Groningen in Oldambt.

Wat is Nationaal Programma Groningen?

Nationaal Programma Groningen bouwt aan de toekomst van onze provincie en heeft als doel om de brede welvaart en het imago van de regio te versterken en te verbeteren. Brede welvaart gaat over meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook over gezondheid, opleidingsniveau, het gevoel van veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving. Het imago is het beeld dat bewoners, bezoekers en bedrijven van de regio hebben. Dit beeld bepaalt voor een groot deel of mensen hier naartoe komen om te wonen, werken of recreëren.

Lokaal programma Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt minimaal 33 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen. We mogen dit geld besteden aan projecten op het gebied van natuur & klimaat, economie, werken & leren en leefbaarheid. Hoe we het geld willen besteden, staat in ons lokale programma. Dat programma hebben we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt gemaakt.

Ga naar de website van de gemeenteraad om het lokale programma te bekijken.

Wat willen we bereiken?

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren. We willen daarbij inzetten op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied. De rust en de ruimte, het erfgoed van onze graanrepubliek, het water van de Dollard en het Oldambtmeer en vooral de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van Oldambt. Met ons lokale programma willen we investeren in projecten die een blijvend effect hebben op de toekomst van onze gemeente en onze regio.

Koolzaad en regenboog - foto van René Lambrechts

Vier thema's

Ons lokale programma is opgedeeld in vier thema’s, namelijk:

  1. Toekomst voor de jeugd
  2. Toekomst voor de dorpen en wijken
  3. Toekomst voor ondernemers
  4. Toekomst voor toerisme en erfgoed

We werken deze thema’s de komende tijd verder uit in de vorm van projecten. Die projecten gaan onder andere over de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden en verder ontwikkelen van ons erfgoed en ons landschap.

Projecten

Nationaal Programma Groningen heeft een bijdrage geleverd aan negen projecten in Oldambt. Op de website van Nationaal Programma Groningen staat meer informatie over onze projecten.

Ga naar de website van Nationaal Programma Groningen voor een overzicht van de projecten.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de projecten die we uitvoeren met het geld uit Nationaal Programma Groningen. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hieronder aan!

Aanmelden nieuwsbrief NPG

Bewonersinitiatieven

Voor inwoners in het aardbevingsgebied (dus ook voor Oldambtsters) die samen met buurtgenoten een plan hebben bedacht dat bijdraagt aan een fijne(re) leefomgeving is er Loket Leefbaarheid. Dit is een subsidieregeling voor kleinere gezamenlijke plannen van inwoners. Per project kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Voor inwoners uit de hele provincie is er het Impulsloket. Dit is een subsidieregeling voor inwonersgroepen en kleine ondernemers met een goed idee. Inwonersgroepen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties kunnen een subsidie aanvragen tussen de 10.000 en 125.000 euro. Kleine ondernemers kunnen maximaal 15.000 euro aanvragen.

Lees meer over het Loket leefbaarheid en het Impulsloket op de website van Nationaal Programma Groningen