Nationaal Programma Groningen

Op deze pagina leest u alles over Nationaal Programma Groningen.

Wat is Nationaal Programma Groningen?

Nationaal Programma Groningen bouwt aan de toekomst van onze provincie en heeft als doel om de brede welvaart en het imago van de regio te versterken en te verbeteren. Brede welvaart gaat over meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook over gezondheid, opleidingsniveau, het gevoel van veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving. Het imago is het beeld dat bewoners, bezoekers en bedrijven van de regio hebben. Dit beeld bepaalt voor een groot deel of mensen hier naartoe komen om te wonen, werken of recreëren.

Logo Nationaal Programma Groningen

Lokaal programma Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt minimaal 33 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen. We mogen dit geld besteden aan projecten op het gebied van natuur & klimaat, economie, werken & leren en leefbaarheid. Hoe we het geld willen besteden, staat in ons lokale programma. Dat programma hebben we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt gemaakt.

Op deze pagina leest u alles over het lokale programma in Oldambt.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de projecten die we uitvoeren met het geld uit Nationaal Programma Groningen. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hieronder aan!

Aanmelden nieuwsbrief NPG

Projecten in Oldambt

Nationaal Programma Groningen heeft een bijdrage geleverd aan 9 projecten in onze gemeente.

Op deze pagina leest u alles over de projecten in Oldambt.

Bewonersinitiatieven

Voor inwoners in het aardbevingsgebied (dus ook voor Oldambtsters) die samen met buurtgenoten een plan hebben bedacht dat bijdraagt aan een fijne(re) leefomgeving is er Loket Leefbaarheid. Dit is een subsidieregeling voor kleinere gezamenlijke plannen van inwoners. Per project kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Voor inwoners uit de hele provincie is er het Impulsloket. Dit is een subsidieregeling voor inwonersgroepen en kleine ondernemers met een goed idee. Inwonersgroepen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties kunnen een subsidie aanvragen tussen de 10.000 en 125.000 euro. Kleine ondernemers kunnen maximaal 15.000 euro aanvragen.

Lees meer over het Loket leefbaarheid en het Impulsloket op de website van Nationaal Programma Groningen

Logo Loket Leefbaarheid

Toukomst

Toukomst is een project van Nationaal Programma Groningen waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is. Toukomst richt zich op grote, vernieuwende, creatieve én slimme ideeën voor de hele provincie. Tussen januari en maart 2020 konden Groningers hun ideeën voor de toekomst indienen. Er zijn maar liefst 900 ideeën op de website van Toukomst geplaatst, waarvan er opvallend veel uit Oldambt komen.

Vervolgens hebben ruim 200 Groningers met veel energie samengewerkt aan het bundelen van de ideeën voor Toukomst. De 900 ingestuurde ideeën zijn samengevoegd tot 59 vernieuwende en creatieve projecten. In het najaar van 2020 konden alle inwoners van de provincie Groningen deze Toukomstprojecten beoordelen.

Een Toukomstpanel van twintig Groningers heeft deze beoordelingen, samen met de inbreng van externe deskundigen, gebruikt voor een advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit advies gaat over welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen. Het panel adviseert om iets meer dan de helft van het budget te reserveren voor twee grote parapluprojecten en de rest van het budget te besteden aan kleinere projecten.

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen gaat zich over het advies buigen. Daarna wordt het advies omgevormd tot een programmaplan, dat uiteindelijk vastgesteld moet worden door Provinciale Staten van de provincie Groningen.

Meer weten? Kijk dan op www.toukomst.nl.

Logo Toukomst