Nationaal Programma Groningen

Op deze pagina leest u alles over Nationaal Programma Groningen.

Wat is Nationaal Programma Groningen?

Nationaal Programma Groningen bouwt aan de toekomst van onze provincie en heeft als doel om de brede welvaart en het imago van de regio te versterken en te verbeteren. Brede welvaart gaat over meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook over gezondheid, opleidingsniveau, het gevoel van veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving. Het imago is het beeld dat bewoners, bezoekers en bedrijven van de regio hebben. Dit beeld bepaalt voor een groot deel of mensen hier naartoe komen om te wonen, werken of recreëren.

Lokaal programma Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt minimaal 33 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen. We mogen dit geld besteden aan projecten op het gebied van natuur & klimaat, economie, werken & leren en leefbaarheid. Hoe we het geld willen besteden, staat in ons lokale programma. Dat programma hebben we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt gemaakt.

Op deze pagina leest u alles over het lokale programma in Oldambt.

Projecten in 2019

Vooruitlopend op het opstellen van het lokale programma heeft Oldambt in 2019 alvast een bijdrage van 331.608 euro gekregen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Scheemda en het betrekken van de inwoners uit Nieuwolda bij de overstap naar groen gas.

Daarnaast heeft de provincie een bijdrage van 150.000 euro gekregen voor de pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda.

Bewonersinitiatieven

Voor inwoners in het aardbevingsgebied (dus ook voor Oldambtsters) die samen met buurtgenoten een plan hebben bedacht dat bijdraagt aan een fijne(re) leefomgeving is er Loket Leefbaarheid. Dit is een subsidieregeling voor kleinere gezamenlijke plannen van inwoners. Per project kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Voor inwoners uit de hele provincie is er het Impulsloket. Dit is een subsidieregeling voor inwonersgroepen en kleine ondernemers met een goed idee. Inwonersgroepen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties kunnen een subsidie aanvragen tussen de 10.000 en 125.000 euro. Kleine ondernemers kunnen maximaal 15.000 euro aanvragen.

Lees meer over het Loket leefbaarheid en het Impulsloket op de website van Nationaal Programma Groningen

Toukomst

Toukomst is een project van Nationaal Programma Groningen waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is. Toukomst richt zich op grote, vernieuwende, creatieve én slimme ideeën voor de hele provincie. Tussen januari en maart 2020 konden Groningers hun ideeën voor de toekomst indienen. Er zijn maar liefst 900 ideeën op de website van Toukomst geplaatst, waarvan er opvallend veel uit Oldambt komen!

In de afgelopen maanden hebben ruim 200 Groningers met veel energie samengewerkt aan het bundelen van de ideeën voor Toukomst. De 900 ingestuurde ideeën zijn samengevoegd tot 59 vernieuwende en creatieve projecten. Tussen 22 september en 4 oktober konden alle inwoners van de provincie Groningen deze Toukomstprojecten beoordelen.

Het Toukomstpanel gaat de beoordelingen, samen met de inbreng van externe deskundigen, gebruiken voor een advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Het panel geeft aan welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. Naar verwachting is dit advies in januari 2021 klaar.

Meer weten? Kijk dan op www.toukomst.nl.

Logo Toukomst