Toekomstperspectief

Op deze pagina leest u alles over het Nationaal Programma Groningen.

Investeren in de toekomst van Groningen

Nationaal Programma Groningen (NPG) investeert in de toekomst van Groningen. Er is een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar voor projecten in onze provincie die de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat versterken. Het programma duurt tien jaar en loopt tot 2030.

Lokaal programma Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt 22 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen. We mogen dit geld besteden aan projecten op het gebied van natuur & klimaat, economie, werken & leren en leefbaarheid. Hoe we het geld willen besteden, leggen we vast in een lokaal programma. Dat programma maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt.

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het lokale programma in Oldambt.

NPG-projecten in Oldambt

Vooruitlopend op het opstellen van het lokale programma heeft Oldambt in 2019 alvast een bijdrage van 331.608 euro gekregen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Scheemda en het betrekken van de inwoners uit Nieuwolda bij de overstap naar groen gas.

Daarnaast heeft de provincie een bijdrage van 150.000 euro gekregen voor de pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda.

Bewonersinitiatieven

Voor inwoners in het aardbevingsgebied (dus ook voor Oldambtsters) die samen met buurtgenoten een plan hebben bedacht dat bijdraagt aan een fijne(re) leefomgeving is er Loket Leefbaarheid. Dit is een subsidieregeling voor kleinere gezamenlijke plannen van inwoners. Per project kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Voor inwoners uit de hele provincie is er het Impulsloket. Dit is een subsidieregeling voor inwonersgroepen en kleine ondernemers met een goed idee. Inwonersgroepen, zoals stichtingen, verenigingen en coöperaties kunnen een subsidie aanvragen tussen de 10.000 en 125.000 euro. Kleine ondernemers kunnen maximaal 15.000 euro aanvragen.

Toukomst

Toukomst is een project van Nationaal Programma Groningen waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is. Toukomst richt zich op grote, vernieuwende, creatieve én slimme ideeën voor de hele provincie. Tussen januari en maart 2020 konden Groningers hun ideeën voor de toekomst indienen. Er zijn maar liefst 900 ideeën op de website van Toukomst geplaatst, waarvan er opvallend veel uit Oldambt komen! In de komende tijd worden de ideeën gebundeld tot grote projecten. Door de coronamaatregelen duurt dat langer dan verwacht. In Oldambt betrekken we de ideeën die bij Toukomst zijn ingediend en die van toepassing kunnen zijn op onze gemeente bij het opstellen van ons lokale plan.

Meer weten? Kijk dan op www.toukomst.nl.

Terug naar overzicht