Toezichtinformatie

Het college van burgemeester en wethouders voert taken uit. De gemeenteraad heeft een controlerende rol.  Daarnaast is er een toezichthouder. De Provincie Groningen is toezichthouder op de volgende domeinen:

  • Archief
  • WABO (=Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
  • Bestuursrechtelijke handhaving RO
  • Ruimtelijke Ordening
  • Huisvesting statushouders
  • Gebouwd erfgoed en Archeologie
  • Financiën

Het Rijk is toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sociaal domein. 

In de notitie hieronder met de naam “Nadere informatie InterBestuurlijk Toezicht” leest u meer over dit onderwerp. In het kader van het IBT maakt de gemeente meerdere documenten en verantwoordingen. Deze ‘toezichtinformatie’ is hieronder, in chronologische volgorde, zoveel mogelijk samen gebracht.

De financiële stukken zijn te vinden op de pagina financiële producten.
Meer informatie over de gemeente Oldambt is ook te vinden op waarstaatjegemeente.nl.