Toezichtinformatie

Het college van burgemeester en wethouders voert taken uit. De gemeenteraad heeft een controlerende rol.  Daarnaast is er een toezichthouder. De Provincie Groningen is toezichthouder op de volgende domeinen:

  • Archief
  • WABO (=Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
  • Bestuursrechtelijke handhaving RO
  • Ruimtelijke Ordening
  • Huisvesting statushouders
  • Monumenten en archeologie
  • Financiën

Het Rijk is toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sociaal domein. 

Relevante informatie in het kader van het zogenoemde “InterBestuurlijk Toezicht” (afgekort tot IBT) is hier zoveel mogelijk overzichtelijk bijeen gebracht.

De financiële stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website via deze link.