TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). U komt hiervoor in aanmerking als u door de coronamaatregelen problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek(rente) en de kosten van elektriciteit, gas en water.

Voor wie?

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die daardoor problemen hebben met het betalen van de noodzakelijke woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent, een ondernemer of een uitkering ontvangt.

TONK voor ondernemers

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u door de coronamaatregelen opdrachten zien verdwijnen. Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe aanvragen?

We hebben een keuzeformulier gemaakt. Het keuzeformulier helpt u om te bepalen of u in aanmerking komt voor de TONK-uitkering. Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u vanuit het keuzeformulier automatisch naar het aanvraagformulier doorgeleid.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten;
  • uw inkomen op dit moment;
  • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De TONK-uitkering wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten en bedraagt per huishouden maximaal  € 2500,-  over negen maanden.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden  ontvangen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Een aanvraag voor de TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Vragen

Voor meer informatie en/of vragen kunt u tussen 9.00 - 12.00 uur contact met ons opnemen via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl