Twee leden Adviescommissie bezwaarschriften

Vanwege het vertrek van twee leden per  juli 2020 is de Adviescommissie bezwaarschriften, kamer Algemene zaken van de gemeente Oldambt op zoek naar twee leden, tevens voorzitter.

Algemeen

De Adviescommissie bezwaarschriften, kamer Algemene zaken is een externe, onafhankelijke commissie die de bestuursorganen van de gemeente Oldambt adviseert over ingediende bezwaarschriften met betrekking tot onder meer omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, subsidies, Wob-verzoeken, planschadebesluiten etc.

De commissie bestaat op dit moment uit zes leden. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en vergadert volgens een vast vergaderschema. De hoorzittingen van de commissie vinden één keer per maand plaats op dinsdagavond (vanaf 18.00 uur).  

De samenstelling van de commissie varieert per vergadering en ook het voorzitterschap rouleert.

Per vergadering worden gemiddeld drie bezwaarschriften behandeld. De hoorzittingen duren in beginsel drie kwartier.

Voor het bijwonen van een vergadering wordt een vergoeding uitgekeerd. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding.

Vereisten

  • Geen directe betrokkenheid bij of binding met de gemeente Oldambt of de lokale politieke partijen;
  • Een relevante juridische opleiding op ten minste HBO-niveau;
  • Ervaring met werkzaamheden bij een Adviescommissie bezwaarschriften, algemene zaken is een pre.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, dhr. M. Paap, via tel. nr. 06 25686061.

Reageren

Uw sollicitatie, met CV, kunt u tot en met vrijdag 5 juni 2020 per e-mail sturen aan de secretaris van de commissie, via marc.paap@gemeente-oldambt.nl

Een datum voor de selectiegesprekken is op dit moment nog niet bekend, maar naar verwachting zullen deze gesprekken plaatsvinden in juni.