Uitkomsten Adviesgroep

De Adviesgroep maakte een verdieping en gaf in de ophaalronde verder richting aan het Ambitiedocument. Dat leverde een aantal belangrijke aandachtspunten en inzichten op. Denk aan:

  • De behoefte aan samenhang en duidelijke bronpunten in het centrum.
  • Het versterken van de centrumfunctie: om (jonge) mensen in deze regio te behouden is het van belang dat het leefbaar is en er onder andere aanbod is in wonen, werken, winkelen, sport en cultuur.
  • De rijke historie onderscheidt Winschoten van andere plaatsen en biedt kanten om hierop voort te bouwen. Denk aan de Joodse geschiedenis, rozen, molens, water en de graanrepubliek.
  • Door een toename van het online winkelen, verandert de functie van het centrum. Mensen zoeken er ook andere dingen, denk aan ontmoeten, horeca en evenementen.
  • Het centrum is nu versteend. Er zijn veel mogelijkheden voor het vergroenen van het centrum. Ook het terugbrengen van het water op bepaalde plekken in het centrum is een idee dat breed omarmd wordt.
  • Route en oriëntatie verdienen aandacht; waar moet je zijn voor parkeren, wat zijn voetgangersgebieden, enzovoort.
  • Gedacht wordt aan het toevoegen van een belangrijke trekker zoals een museum over de rijke geschiedenis van Oldambt. Met behulp van virtual reality (VR) kan de geschiedenis verteld worden op een hedendaagse manier.
  • Wonen is een belangrijk thema, zowel wonen boven winkels als nieuwbouw van woningen in diverse segmenten.
  • Diverse concrete plekken verdienen aandacht, onder andere: de historische gevels, omgeving gemeentehuis, marktplein, St. Lucas locatie en de Langestraat.
  • Denken aan kansen om onderwijs- en onderwijsinstellingen te verbinden met het centrum.

Op basis van de uitkomsten van de flitspeiling en de ideeën van de Adviesgroep is een eerste uitwerking gemaakt. Hierover zijn we weer met de adviesgroep in gesprek gegaan.