Uitkomsten parkeeronderzoek Winschoten centrum

22 februari 2023
Algemeen

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid is in het centrum van  Winschoten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Oldambt in de zomer van 2022.

Parkeeronderzoek                                          

Het parkeeronderzoek heeft dit jaar plaatsgevonden op een dinsdag, een vrijdag en een zaterdag. Er werd gekeken naar de bezettingsgraad – hoeveel parkeerplaatsen er wel en niet worden gebruikt – en wie er hoelang en op welke parkeerplaats parkeert. Ook is met behulp van enquêtes onderzocht wat de centrumbezoekers vinden van de parkeergelegenheden. Omdat dit onderzoek ook in 2017 heeft plaatsgevonden, kunnen de resultaten uit 2022 hiermee vergeleken worden. Dat geeft onder meer inzicht in de aantrekkelijkheid van het centrum.

Uitkomsten

De algemene conclusie is dat er op dit moment voldoende parkeercapaciteit is op loopafstand van het centrum van Winschoten. Veel straten zijn bezet, maar ook veel parkeerplekken worden niet gevonden. Voorbeeld hiervan is het parkeerterrein bij het St. Lucas ziekenhuis. City Club Winschoten wil bezoekers hier attent op maken en heeft daarom een groot spandoek geplaatst bij de parkeerplaats.

Uit de enquête is naar voren gekomen dat de automobilist over het algemeen tevreden is over de parkeerfaciliteiten, maar de afmetingen van de parkeerplaatsen wat klein vindt en de vindbaarheid verbeterd kan worden. De fietser is gebaat bij betere voorzieningen voor het neerzetten van de fiets.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het uitwerken van een aantrekkelijker centrum zoals beschreven in het ambitiedocument centrum Winschoten.