Uitslagen TK2021 Oldambt

Woensdag 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De uitslagen in de gemeente Oldambt zijn hieronder weergegeven.

Het opkomstpercentage in Oldambt was 73%. Ten opzichte van de verkiezingen in 2017 een daling van 5,3%. De Oldambtster opkomst is 9,6% lager dan de gemiddeld geschatte opkomst voor heel Nederland.

Met 16,95% heeft de VVD in de gemeente Oldambt het hoogste aandeel van de stemmen behaald. Deze partij boekte ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezing in 2017 3,34% meer stemmen.
Forum voor Democratie scoorde de meeste winst, namelijk 4,79% en is met 6,63% de zevende partij van de gemeente Oldambt. Het aantal stemmen op de PVV is met 2,41% gedaald. PVV kreeg 16,48% van de stemmen. De partij werd hiermee de tweede partij. In Oldambt stemden 13,57% van de kiezers op de SP. Een daling van 5,97% ten opzichte van 2017. De P.v.d.A. behaalde winst met 11,17% van de stemmen. Een stijging van 1,94%. Ook D66 behaalde winst: van 7,67% in 2017 naar 9,31%. Een stijging van 1,64%. Het CDA had een verlies van 2,35%. Ze behaalden deze verkiezing 7,72% van de stemmen. ChristenUnie en Partij voor de Dieren haalden wel winst. De ChristenUnie groeide van 3,54% naar 3,70% en de Partij voor de Dieren boekte 0,68% winst (van 2,78% naar 3,46%). GROENLINKS behaalde 3,17%. Een daling van 3,99%. Het aandeel stemmen op de Piratenpartij daalde van 0,31% naar 0,20%. Denk vergrootte het aandeel stemmen met 0,09%. Deze partij kreeg 0,14% van de stemmen. De 50PLUS behaalde minder stemmen dan in 2017: 1,20%. Een daling van 2,77%. De SGP behaalde een kleine winst. De partij ging van 0,47% van de stemmen naar 0,48%. De LP (Libertaire Partij) behaalde het zelfde percentage stemmen als in 2017, namelijk 0,03%.

De nieuwkomers deze verkiezing waren BBB, JA21, Volt, Trots op Nederland, Splinter, Piratenpartij, NLBeter, BIJ1, DE FEESTPARTIJ, JONG, Lijst Henk Krol, OPRECHT, NIDA, JEZUS LEEFT, LP (Libertaire Partij), Vrij en Sociaal Nederland en U-Buntu Connected Front. BBB behaalde 1,66% van de stemmen. JA21 behaalde 1,61%. Volt kreeg 0,90% van de stemmen. CODE ORANJE behaalde 0,36% van de stemmen. Trots op Nederland 0,28% en Splinter 0,26%. NLBeter, BIJ1 en DE FEESTPARTIJ behaalden respectievelijk 0,13%, 0,12% en 0,11% van de stemmen. JONG en Lijst Henk Krol behaalden beide 0,10% van de stemmen. OPRECHT behaalde 0,06%, NIDA 0,05%, JEZUS LEEFT 0,04% en Vrij en Sociaal Nederland 0,02%. U-Buntu Connected Front behaalde 0,00% van de stemmen.

De uitslagen per Oldambtster stembureau.

Lijstnr.

Partij

Stemmen

Percentage

1

VVD

3.843

16,95%

2

PVV

3.736

16,48%

6

SP

3.077

13,57%

7

P.v.d.A.

2.532

11,17%

4.

D66

2.110

9,31%

3.

CDA

1.750

7,72%

13.

Forum voor Democratie

1.503

6,63%

8.

ChristenUnie

838

3,70%

9.

Partij voor de Dieren

784

3,46%

5.

GROENLINKS

719

3,17%

23.

BBB

377

1,66%

15.

JA21

365

1,61%

10.

50PLUS

271

1,20%

17.

Volt

204

0,90%

11.

SGP

108

0,48%

16.

CODE ORANJE

82

0,36%

28.

Trots op Nederland (TROTS)

64

0,28%

22.

Splinter

60

0,26%

19.

Piratenpartij

46

0,20%

12.

DENK

31

0,14%

24.

NLBeter

30

0,13%

14.

BIJ1

28

0,12%

32.

DE FEESTPARTIJ (DFP)

25

0,11%

21.

JONG

23

0,10%

25.

Lijst Henk Krol 

22

0,10% 

26.

OPRECHT

13

0,06%

18.

NIDA

11

0,05%

27.

JEZUS LEEFT

8

0,04%

20.

LP (Libertaire Partij)

7

0,03%

33.

Vrij en Sociaal Nederland

4

0,02%

29.

U-Buntu Connected Front

1

0,00%

 

 

 

 

 

Totaal

22.672

100%

 

Ongeldig

50

 

 

Blanco

38

 

 

TOTAAL

22.760

 

 

 

 

 

 

Kiesgerechtigden

31.198

 

 

 

 

 

 

Opkomst

73%

 

Inzage processen-verbaal en voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezing

Wilt u de documenten inzien? Dan kan dat ook tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Dit kan totdat over de toelating van de gekozenen tot de Tweede Kamer, is beslist.

Tellijsten

Hieronder vindt u het CSV-bestand uit OSV met alle uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau. 

Processen-verbaal

Hieronder staat de opgave van de burgemeester met stemtotalen van onze gemeente. In dit proces-verbaal N11 wordt verantwoording afgelegd over het aantal stemmen in onze gemeente. 

 

Hieronder staat de link naar de pagina waarop de 45 processen-verbaal van de stembureaus uit onze gemeente staan. Met deze processen-verbaal leggen de stembureaus verantwoording af over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal worden de uitslagen van de verkiezingen vastgesteld.

Processen-verbaal Tweede Kamer 2021

Steekproef controletellingen

Na invoer van de tellingen in OSV2020 wordt in elke gemeente een controletelling uitgevoerd om na te gaan of de programmatuur in de gemeenten naar verwachting gefunctioneerd heeft. Dit gebeurt ter uitsluiting van eventuele fouten, fraude en externe beïnvloeding van verkiezingsresultaten. De Kiesraad heeft middels een steekproef bepaald dat we de gemeentelijke totalen van de lijsten 21, 26 en 32 met de gemeentelijke totalen die uit OSV2020 komen moeten vergelijken Hieronder vindt u het verslag van deze controletelling.