Vacature beleidsadviseur "Sociaal domein - participatie"

Ben jij een proactieve beleidsadviseur die snel kan schakelen in een dynamische omgeving en die verbinding kan maken tussen beleidsterreinen in het sociaal domein? Dan zijn we op zoek naar jou! Gemeente Oldambt is voor haar cluster Maatschappelijke Zaken op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:

beleidsadviseur “sociaal domein - participatie” (Medewerker Ontwikkeling III)  

Voor 36  uren per week (1,0 fte)

We werken binnen de gemeente Oldambt in drie clusters, namelijk Dienstverlening, Ruimtelijke Zaken en Maatschappelijke Zaken. Het cluster Maatschappelijke Zaken is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, welzijn, sport, cultuur, jeugd, WMO, werk en inkomen. Het cluster voert een aantal regelingen uit voor burgers met een relatief laag inkomen en voor burgers van jong tot oud die ondersteuning behoeven in het dagelijkse leven. Een aantal regelingen is gericht op het verstrekken van een uitkering voor levensonderhoud. Maar ook worden minimaregelingen uitgevoerd, die burgers op specifieke onderdelen kunnen helpen en ondersteunen. Tevens worden er subsidies verstrekt aan verenigingen en instellingen, die actief zijn in de samenleving. Tenslotte is het cluster gericht op jongeren middels jeugdbeleid, leerplicht en leerlingenvervoer.

In 2017 heeft de gemeenteraad de visie op het sociaal domein vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan het operationaliseren van deze visie, waarbij onder andere wordt gekeken hoe de organisatie kan worden afgestemd op de vraag vanuit de samenleving.

Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur ga je in deze uitdagende functie landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen vertalen naar beleid voor de gemeente Oldambt. Je bent met name actief op het gebied van de participatiewet en sociale werkvoorziening. Van daaruit leg je verbinding met andere beleidsterreinen, zowel binnen het cluster (zoals jeugd, Wmo en armoedebestrijding) als met collega’s van de twee andere clusters (zoals economische zaken en gebiedsgericht werken). Daar waar nodig stem je af met de adviserende teams over financiële, juridische en inkoop-technische onderwerpen. Ook onderhoud je de contacten met partners buiten onze gemeente (zoals Afeer en welzijnsorganisatie SWO).

Je beleidsterreinen zijn:

 • De participatiewet
 • De Wet sociale werkvoorziening
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Handhaving

en hiervoor houd je je bezig met zaken als:

 • het actief volgen van nieuwe wet en regelgeving, beoordelen wat hiervan de gevolgen zijn en regie pakken op de daadwerkelijke implementatie;
 • het opstellen van beleidsnota’s, beleidsregels en verordeningen;
 • het opstellen van college- en raadsvoorstellen en het beheer van budgetten (budgethouder);
 • input leveren voor planning & control cyclus.

Voor de verantwoordelijke portefeuillehouder ben je sparringpartner en klankbord. Ook voor het team inkomen en de teamleider ben jij de verbinder tussen beleid en uitvoering. De gemeente Oldambt neemt haar verantwoordelijkheid in regionaal en provinciaal verband. Jij vervult in dat verband dan ook het ambassadeurschap voor de gemeente. Tot slot ben je onderdeel van het team MZ-beleid en voer je zowel solistisch als in teamverband taken en werkzaamheden uit. 

Jouw opleiding en ervaring

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het van belang dat je beschikt over:

 • Een HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;

 • Kennis van en ervaring met de gemeentelijke overheid;

 • Algemene kennis van het sociaal domein en specifieke kennis van de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening;

 • Het vermogen om verbinding tussen verschillende onderdelen in het sociaal domein te leggen;

 • Politieke sensitiviteit;

 • Het vermogen om met een bestuurder (samen) te werken.

Competenties

Voor alle medewerkers van gemeente Oldambt gelden de volgende kerncompetenties:

 • Resultaatgericht

 • Klantgericht

 • Samenwerken

Daarnaast gelden voor deze functie de volgende competenties:

 • ondernemingszin
 • visie
 • creativiteit
 • omgevingsbewustzijn
 • regisseren 

Wat bieden wij jou?

De functie is gewaardeerd op het niveau van salarisschaal 10.

Procedure

Deze vacature is zowel intern als extern vacant gesteld, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.
Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Harry Wieringa, clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken via 06 50906460.  Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Henriette van de Graaf via 06 28784255.

Solliciteren

Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 20 januari 2019. Dit kan per e-mail of op een andere creatieve manier, maar in elk geval voorzien van een actueel cv. Je kunt je sollicitatie versturen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van beleidsadviseur MZ. We kijken uit naar je reactie!

Over de werkgever

Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. De gemeente telt 16 kernen en ruim 38.000 inwoners. Samen met bijna 400 collega’s werk je op basis van drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. Oldambt ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie. Daarom zijn we op zoek naar collega’s die denken in oplossingen, die een ondernemersgeest hebben en die goed zijn in het samenbrengen van mensen en ideeën.