search-home iconVastgoedinformatie makelaars

Beschrijving

Heeft u bedrijfsmatig belang bij vastgoedinformatie, bijvoorbeeld u bent makelaar, huisvestings- of beleggingskantoor, dan kunt u deze informatie bij de gemeente opvragen. U ontvangt dan van ons een overzicht met de volgende gegevens (indien bekend):

Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht

 • Vigerende bestemmingsplan
 • Vaststellingsdatum vigerende bestemmingsplan
 • Goedkeuringsdatum vigerende bestemmingsplan (indien van toepassing)
 • Bestemming(en)
 • Bestemmingsregels/-voorschriften
 • Ontwerpbestemmingsplan
 • Voorkeursrecht gemeente
 • Monumentale status

Milieu

 • Historische bodeminformatie over potentieel verontreinigende activiteiten
 • Onderzoeken milieuhygiënische bodemkwaliteit
 • Ondergrondse of bovengrondse tanks voor milieugevaarlijke stoffen
 • Aanmeldingen bij de Provincie in het kader van de Wet bodembescherming

Aanvragen

Voor het aanvragen van vastgoedinformatie kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vastgoedinformatie.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier vastgoedinformatie kan worden:

 • gemaild naar: info@gemeente-oldambt.nl
 • gestuurd naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten
 • afgegeven op het gemeentehuis: Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten

Kosten

Kopieën van stukken

 • per pagina op papier van A4-formaat of kleiner € 0,75
 • per pagina op papier van A3-formaat € 1,50
 • per pagina op papier groter dan A3-formaat € 12,95

Digitale stukken

 • alle formaten t/m A3 digitaal per e-mail € 5,10
 • alle formaten groter dan A3 digitaal per e-mail € 5,10
 • alle formaten per usb-stick € 7,65

Bij digitale verstrekking: Bij een combinatie van formaten per e-mail geldt het hoogste tarief.

Vastgoed informatie

 • (makelaarsvragen) € 81,00

Formulieren