default iconVeel gestelde vragen en antwoorden

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Hunze en Aa’s

Wie mogen er stemmen bij de gecombineerde verkiezingen?

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (van Groningen) moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, achttien jaar of ouder zijn op de verkiezingsdag en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Verder moet de kiezer volgens de basisregistratie personen (BRP) op 30 januari 2023 wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt (Groningen).

Waterschapsverkiezingen 2023

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) die op 30 januari 2023 in het gebied van het waterschap (Hunze en Aa’s) wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Waar kan ik 15 maart 2023 in Oldambt stemmen?

Voor de Provinciale Statenverkiezingen Groningen en voor de verkiezing voor het waterschap Hunze en Aa’s kunt u met uw stempas(sen) in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Oldambt stemmen. Op de plek die u het beste uitkomt.

Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

U kunt op dezelfde dag in een stemlokaal voor beide verkiezingen stemmen. In de stemlokalen staan aparte stembussen voor de waterschapsverkiezingen en voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uiteraard kunt u ook besluiten slechts aan één van de twee georganiseerde stemmingen deel te nemen.

Op de volgende 26 locaties zijn stemlokalen ingericht:

 • De Boschpoort, Het Boschplein 2, Winschoten
 • Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat 16, Winschoten
 • Botanica-Hof, Hofstraat 63, Winschoten
 • Kindcentrum Beukenlaan, Beukenlaan 42, Winschoten
 • SOB kazerne, Grintweg 85, Winschoten
 • Speeltuinvereniging Bovenburen, Tromplaan 86, Winschoten
 • De Renselheerdt, Parklaan 1, Winschoten
 • Tennishal Hoorntjesweg, Hoorntjesweg 57, Winschoten
 • Het Parkholt, Jachtlaan 19 A, Winschoten
 • Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1, Winschoten
 • ’t Vondelhuys, Vondellaan 75, Winschoten
 • Brasserie Slag bij Heiligerlee, Provincialeweg 55, Heiligerlee
 • Dorpshuis De Tille, Hoofdweg 128, Westerlee
 • Eextahal Scheemda, Plantsoenlaan 19, Scheemda
 • Nieuw Vredenhoven, Oude Rijksweg 82, Scheemda
 • Dependance gemeentehuis, Brugstraat 2, Scheemda
 • Kantine vv Oldambtster Boys, Hamrikkerweg 55 B, Nieuw Scheemda
 • Dorpshuis ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60, Nieuwolda
 • De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda
 • Brede school De Meerkant, Huningaweg 8, Oostwold
 • Party Centrum Finnewold, Hoofdweg 110, Finsterwolde
 • MFC De Hardenberg, Hardenberg 5, Finsterwolde
 • De Tjamme, Hoofdstraat 261, Beerta
 • Kantine Lubbert Bruins Sportpark, Oudeweg 2, Drieborg
 • Akkerschans, Bunderweg 14, Bad Nieuweschans
 • Heerlijke Streken, Redersplein 8, Blauwestad
Hoe lang zijn de stemlokalen geopend?

De stemlokalen zijn van 7.30 tot 21.00 uur geopend.

Wanneer worden de stempassen en kandidatenlijsten bezorgd?

De stempassen worden op uw huisadres bezorgd. U ontvangt de stempas(sen) uiterlijk woensdag 1 maart 2023. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen:
één voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. 

De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk maandag 13 maart 2023 op uw huisadres bezorgd.

Voor visueel gehandicapten ligt bij de receptie van het gemeentehuis in Winschoten een kandidatenlijst in braille en in grootschrift ter inzage.

Ik heb na 10 maart nog steeds geen stempas(sen) ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, tot 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis in Winschoten. Neem uw legitimatiebewijs mee bij de aanvraag. 

Na dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur, kunt u geen vervangende stempassen meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen voor deze verkiezingen.

Heeft u een nieuwe stempas aangevraagd, dan is het niet meer mogelijk met uw oude stempas te stemmen.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen, mag ik nu wel stemmen?

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing neemt u uw eigen stempas en uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland mee. De geldigheid van deze legitimatiebewijzen mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. 

Gaat u stemmen voor de waterschapsverkiezingen? Dan neemt u uw eigen stempas mee. Daarnaast toont u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land aan de voorzitter. De geldigheid van deze documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag ook een verblijfsdocument meenemen. Dit document moet geldig zijn.

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijtgeraakt. Hoe kan ik toch stemmen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u op de verkiezingsdag merkt dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

 • uw eigen stempas(sen);
 • een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs, opgemaakt door de woongemeente;
 • een andere vorm van legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.
Hoe krijg ik meer informatie over de verkiezingen?

Voor meer informatie met betrekking tot de gecombineerde verkiezingen kunt u terecht bij bureau verkiezingen in Winschoten, via (0597) 48 20 00 of verkiezingen@gemeente-oldambt.nl. Landelijke informatie over stemmen kunt u vinden via de website van Kiesraad.

Op de website Kies voor Groningen vindt u meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen van Groningen. Nog geen keuze gemaakt? Op de website van Kieskompas staat binnenkort een stemhulp. 

Op de website van het waterschap Hunze en Aa’s vindt u meer informatie over de waterschapsverkiezingen. Daar vindt u binnenkort ook de verwijzing naar de stemwijzer.

Hoe leg ik als kiezer een ondersteuningsverklaring af?

Partijen die nu geen zetel hebben of deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding), moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren. Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat de betreffende partij mag meedoen aan de verkiezingen.

U mag slechts één verklaring per verkiezing afleggen en deze verklaring kunt u niet meer intrekken.

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen voor de politieke partij die u wilt steunen bij deelname aan de Provinciale Staten- of waterschapsverkiezing. Dat kan, zonder afspraak, tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Winschoten van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023.

Als er bij de beoordeling van de kandidatenlijsten blijkt dat iets niet klopt, er ontbreken bijvoorbeeld nog ondersteuningsverklaringen, dan kunnen de kiezers weer ondersteuningsverklaringen afleggen. Dit is dan mogelijk op woensdag 1 februari en donderdag 2 februari 2023 en wel van 09.00 tot 17.00 uur bij het gemeentehuis in Winschoten. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Neem bij de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen (met partijnaam en de kandidaatsgegevens) een geldig identiteitsbewijs mee. U ondertekent het formulier in het bijzijn van een medewerker van het bureau verkiezingen (dus niet thuis). Deze ambtenaar controleert of u kiesgerechtigd bent en vult het formulier verder in. U neemt het formulier weer mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.

Openbaar

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de beide verkiezingen liggen na de zitting van het centraal stembureau op dinsdag 31 januari voor iedereen ter inzage aan het loket van de gemeente Groningen, Kreupelstraat 1 te Groningen. Daarmee worden uw gegevens op de ondersteuningsverklaring dus ook openbaar.

Waar staan de verkiezingsborden en aanplakzuilen?

In week 5 worden de verkiezingsborden op verschillende locaties in de gemeente Oldambt geplaatst. 

Op elke locatie staan twee metalen borden. Een bord voor de verkiezingsposters voor de deelnemende partijen voor de Provinciale Statenverkiezing en het andere bord voor de partijen die deelnemen aan de verkiezingen van het waterschap Hunze & Aa’s. Het gaat om de volgende locaties:

GEMEENTEDEEL

LOCATIE

NADERE INFORMATIE

Bad Nieuweschans

Hoofdstraat

Naast supermarkt COOP

Beerta

Hoofdweg/Veenweg

Bij de toren

Finsterwolde

Hoofdweg 110

Tegenover Party Centrum Finnewold

Heiligerlee

Provincialeweg

Nabij kruising Provincialeweg / Halteweg

Midwolda

Hoofdweg

Tegenover De Schakel, aan oneven kant huisnummers

Nieuwolda

Hoofdstraat

Nabij kruising Hoofdstraat-Burg Waalkensstraat

Nieuw Beerta

Hoofdweg 65

Bij bushokje

‘t Waar

Hoofdweg

Nabij galerie Waarkunst

Oostwold

Huningaweg

Nabij ingang kerkhof

Scheemda

Bestemmingsplan Vijverborgen

Hoek Esbörgstraat / Dotterbloem

Westerlee

Hoofdweg

Hoek Hoofdweg-Lagelaan

Winschoten

Jachtlaan

Hoek Bovenburen - Jachtlaan

Winschoten

Blijhamsterweg

Hoek Blijhamsterweg – Udesweg

 

Daarnaast zijn er permanent in Winschoten drie plakzuilen geplaatst.
Deze zuilen bevinden zich op de volgende locaties:

 

GEMEENTEDEEL

LOCATIE

NADERE INFORMATIE

Winschoten

Bomenbuurt

Hoek Dennenweg – Grintweg

Winschoten

Parkwijk

Bij de supermarkt Plus Giethoorn aan de Jachtlaan

Winschoten

Centrum

Tegenover de Rabobank aan de Venne

Voorwaarden voor het beplakken

Per organisatie/politieke partij is het toegestaan om één poster aan te brengen op het bord van die verkiezing waaraan uw organisatie/politieke partij deelneemt.

Om de beschikbare ruimte op de twee publicatieborden zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten wordt een maximale maatvoering van de affiches aangeraden. Op het bord voor de Provinciale Statenverkiezing is plaats voor 24 posters met een maximale maatvoering van 29,7 cm breed en 42 cm hoog (A3 formaat). Het tweede bord (ten behoeve van de waterschapsverkiezing) heeft ruimte voor 12 posters met een maximale maatvoering van 42 cm breed en 59,4 cm hoog (A2 formaat).

Tot hoe lang blijven de borden staan?

De borden blijven tot eind maart 2023 staan.