Veel gestelde vragen Ondernemers Corona

Vragen over de aanvullende verklaring Tozo

Wie moeten de aanvullende verklaring Tozo invullen?

In het aanvraagformulier die u via onze website kon downloaden is de verklaring niet opgenomen. Dit is het aanvraagformulier dat u moest printen, invullen, ondertekenen, scannen en vervolgens per e-mail naar ons toe heeft gestuurd. Heeft u Tozo aangevraagd via dit formulier, dan vragen wij u de verklaring te ondertekenen. Dit kunt u alleen online doen met het webformulier aanvullende verklaring. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Wie hoeven de aanvullende verklaring niet in te vullen?  

Heeft u Tozo aangevraagd via het digitale aanvraagformulier waarbij u inlogde met DigiD?  Dan hoeft u de verklaring niet in te vullen. De verklaring is namelijk opgenomen in het aanvraagformulier.

Is het invullen van de verklaring noodzakelijk?

Ja, zonder deze verklaring mogen wij de uitkering niet aan u toekennen en moeten we het verstrekte voorschot terugvorderen.

Ik heb toch inkomen in de komende periode, kan ik mijn aanvraag stopzetten?

Dat kan via het wijzigingsformulier Tozo. Hier kunt u ook uw inkomen mee aangeven.

Ik heb deels een uitkering nodig, is dat mogelijk?

Ja,, geef op het wijzigingsformulier uw inkomsten door en wij brengen dit bedrag in mindering op de uitkering.

Gaan jullie mijn inkomen nog controleren?

Na afloop van de coronacrisis zullen wij via een steekproef een aantal ondernemers vragen om inzage te geven in hun administratie.

Vragen over het wijzigingsformulier Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ik heb een brief en wijzigingsformulier Tozo ontvangen, wat moet ik hiermee doen?

U vult het formulier in als er wijzigingen zijn met betrekking tot uw woonsituatie, werksituatie en/of inkomen. Misschien zijn hierin veranderingen ontstaan tussen het moment dat u Tozo aanvroeg en nu. Misschien heeft u winst gerealiseerd met uw onderneming of heeft u elders een baan geaccepteerd en ontvangt u nu loon of zijn er andere wijzigingen waardoor uw situatie is veranderd.

Wie moeten het wijzigingsformulier Tozo invullen en retourneren?

U vult het wijzigingsformulier in als er wijzigingen in uw woonsituatie, werksituatie en/of inkomen hebben plaatsgevonden en u gebruik maakt van de Tozo:

  • de periodieke uitkering (ondersteuning levensonderhoud) of
  • de periodieke uitkering én lening/krediet tot €10.157

Maakt u alleen gebruik van de lening/ het krediet tot €10.157 (en dus niet van de periodieke uitkering) dan hoeft u bij wijzigingen in uw inkomen het formulier niet in te vullen.

Waarom moet ik wijzigingen in mijn woonsituatie, werk- en/of inkomen doorgeven op het wijzigingsformulier Tozo?

Als er wijzigingen in uw woonsituatie, werk- en/of inkomen plaatsvinden (in de zin van bijvoorbeeld een toename of via andere betrekkingen) dan heeft dit invloed op hoogte en uitkering van de Tozo. We passen de Tozo aan op de veranderende omstandigheden.

Ik heb een brief en wijzigingsformulier Tozo ontvangen. De brief en wijzigingsformulier staan op naam van mijn partner! En nu?

Allereerst onze excuses voor de foutieve naamsvermelding. De brief en formulier zijn geadresseerd aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner hoeft niet gelijk te zijn aan de persoon die de aanvraag voor Tozo heeft ingediend. Hier is per abuis geen rekening mee gehouden bij het samenstellen van de brieven. U kunt de naam wijzigen op het aanvraagformulier (doorhalen en juiste naam invullen). U kunt het wijzigingsformulier ook digitaal invullen, ondertekenen en versturen met behulp van uw DigiD. Hier gaat onze voorkeur naar  uit.

Ik heb vragen over het invullen van de wijzigingsformulier Tozo, waar kan ik ze stellen?

Heeft u vragen over hoe en wat u moet invullen, dan helpen wij u graag! U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (0597) 48 20 00.

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Bij welke gemeente vraag ik Tozo aan?

Bij de gemeente waar u woont.

Ik ben Nederlander, ik woon in Duitsland en ik ben zelfstandige in de gemeente Oldambt en nu?

Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei 2020 kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen.

Ik ben na 17 maart 2020 zelfstandig ondernemer geworden, kan ik de Tozo aanvragen?

Nee. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik moet een uittreksel van KVK aanleveren. Moet deze gewaarmerkt zijn?

Nee, een niet-gewaarmerkte uittreksel van de KVK volstaat.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Telt PGB als inkomen?

Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.

Ik heb geen paspoort of ID-kaart, kan ik wel een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?

Nee, u  moet zich identificeren met een geldig paspoort of ID-kaart. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Mijn partner en ik zijn alle twee zelfstandig ondernemer komen wij in aanmerking voor de Tozo?

Situatie: Alle twee zijn ze zelfstandig ondernemer in verschillende branches werkzaam en ieder op een eigen locatie. Beide ondernemingen zijn gesloten door de Coronamaatregelen.

Jullie kunnen één uitkering aanvragen. Wel graag alle twee de gegevens volledig invullen en alle gevraagde bewijsstukken van beiden inleveren.

Ik ben zelfstandig ondernemer en woon thuis, kan ik de Tozo aanvragen?

Ja.

Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag meesturen?

U mailt ons de bankafschriften van de laatste maand van uw privérekening.

We hoeven geen bankafschriften ontvangen van uw zakelijke rekening.

Ik heb mijn bankrekening minder dan één maand geleden geopend en nu?

Wij vragen naar de afschriften om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, de aanwezige bankafschriften meesturen.

Wanneer kan ik over de uitkering beschikken?

U ontvangt de uitkering binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen.

Ik heb geen financiële middelen meer om in mijn levensonderhoud te voorzien en nu?

Wij werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de uitkering beschikbaar te stellen. Misschien kunt u in de tussen tijd uw omgeving om hulp vragen (familie, vrienden, buren etc.).

Mijn bedrijf is in het buitenland maar ik woon in de gemeente Oldambt, waar vraag ik Tozo aan?

De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente Oldambt.

Wie is de aanvrager?

Voor alle rechtsvormen geldt dat de eigenaar/eigenaren van de organisatie Bbz aanvraagt/aanvragen. Ook in geval van een gezamenlijke huishouding.

Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor Tozo?

Ja. U kunt Tozo aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking voor de Bbz?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik heb een aanvraag voor Tozo gedaan, kan ik ook nog gebruik maken van de compensatieregeling?

Ja, u mag gebruik maken van beide maatregelen.

Ik heb een Bbz-uitkering, kom ik nog in aanmerking voor extra ondersteuning?

  • Heeft u een krediet (lening)?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen en aanvragen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 2 en 3.

  • Heeft u een periodieke uitkering?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 1.

Ik heb een Bbz-uitkering en los hierop af. Kan ik tijdelijk stoppen met aflossen?

Ja. U kunt uitstel van betaling van aflossing ontvangen voor een periode van zes maanden. Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

Ik wil mijn aflossingen van mijn Bbz-uitkering tijdelijk stop laten zetten, hoe doe ik dat?

Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

Wanneer ontvang ik de beschikking van de Tozo?

Op 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat we vanaf dit moment de beschikkingen kunnen gaan maken. Vanaf week 18 gaan we de beschikkingen versturen.

Vragen over een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen)

Ik kom niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering en nu?

Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet.

Moet ik mij uitschrijven bij KVK als ik een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanvraag?

Nee, dat hoeft niet.

Overige financiële vragen

Kan ik bij de gemeente de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) aanvragen?

Nee, deze regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).