Veel gestelde vragen Ondernemers Corona

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Bij welke gemeente vraag ik Tozo aan?

Bij de gemeente waar u woont.

Ik ben Nederlandse, ik woon in Duitsland en ik ben zelfstandige in de gemeente Oldambt en nu?

U kunt geen Tozo aanvragen bij de gemeente Oldambt. Voor vragen, meer informatie en advies  kunt u contact opnemen met GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR). GIP EDR is te bereiken via het contactformulier of via gip@edr.eu.

Ik ben na 17 maart 2020 zelfstandig ondernemer geworden, kan ik de Tozo aanvragen?

Nee. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik moet een uittreksel van KVK aanleveren. Moet deze gewaarmerkt zijn?

Nee, een niet-gewaarmerkte uittreksel van de KVK volstaat.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Telt PGB als inkomen?

Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.

Ik heb geen paspoort of ID-kaart, kan ik wel een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?

Nee, u  moet zich identificeren met een geldig paspoort of ID-kaart. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Mijn partner en ik zijn alle twee zelfstandig ondernemer komen wij in aanmerking voor de Tozo?

Situatie: Alle twee zijn ze zelfstandig ondernemer in verschillende branches werkzaam en ieders op een eigen locatie. Beide ondernemingen zijn gesloten door de Coronamaatregelen.

Jullie kunnen één uitkering aanvragen. Wel graag alle twee de gegevens volledig invullen en alle gevraagde bewijsstukken van beiden inleveren.

Ik ben zelfstandig ondernemer en woon thuis, kan ik de Tozo aanvragen?

Ja.

Is mijn aanvraagformulier goed ontvangen?

U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra u uw aanvraag heeft gemaild (automatische antwoord) en is ontvangen. Mocht uw aanvraag niet volledig zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. De bevestiging wordt eens per 24 uur automatisch verstuurd. Mocht u in dit zelfde tijdsbestek meerdere e-mails sturen, dan ontvangt u slechts één keer een bevestiging van ons.

Ik kan de formulieren niet mailen, mag ik het langsbrengen of opsturen?

Nee, u kunt het niet langsbrengen of per post versturen. Alleen digitale aanvragen worden in behandeling genomen. Misschien kunt u hulp vragen, zoeken in uw omgeving (familie, buren, collega-ondernemers etc.).

Welke bankafschriften moet ik met de aanvraag meesturen?

U mailt ons de bankafschriften van de laatste drie maanden van uw privérekening.

We hoeven geen bankafschriften ontvangen van uw zakelijke rekening.

Ik heb mijn bankrekening minder dan drie maanden geleden geopend en nu?

Wij vragen naar de afschriften om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, de aanwezige bankafschriften meesturen.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar loonstroken, wanneer is dit van toepassing?

Dit is van toepassing wanneer er naast de eigen onderneming nog een dienstverband bestaat.

Kan ik het aanvraagformulier digitaal ondertekenen?

Nee, dat is niet mogelijk.

We vragen u om het formulier te printen, in te vullen en te ondertekenen. Daarna s.v.p. het formulier scannen of er een foto van maken. U kunt het formulier inclusief de gevraagde bijlagen per e-mail naar ons verzenden.

Wanneer kan ik over de uitkering beschikken?

U ontvangt de uitkering binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen.

Ik heb geen financiële middelen meer om in mijn levensonderhoud te voorzien en nu?

Wij werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de uitkering beschikbaar te stellen. Misschien kunt u in de tussen tijd uw omgeving om hulp vragen (familie, vrienden, buren etc.).

Mijn bedrijf is in het buitenland maar ik woon in de gemeente Oldambt, waar vraag ik Bbz aan?

U kunt geen Bbz aanvragen. De wetgeving geeft aan dat Bbz alleen is bedoelt voor bedrijfsactiviteiten in Nederland. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Wie is de aanvrager?

Voor alle rechtsvormen geldt dat de eigenaar/eigenaren van de organisatie Bbz aanvraagt/aanvragen. Ook in geval van een gezamenlijke huishouding.

Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor Tozo?

Ja. U kunt Tozo aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking voor de Bbz?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik heb een aanvraag voor Tozo gedaan, kan ik ook nog gebruik maken van de compensatieregeling?

Ja, u mag gebruik maken van beide maatregelen.

Ik heb een Bbz-uitkering, kom ik nog in aanmerking voor extra ondersteuning?

  • Heeft u een krediet (lening)?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen en aanvragen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 2 en 3.

  • Heeft u een periodieke uitkering?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 1.

Ik heb een Bbz-uitkering en los hierop af. Kan ik tijdelijk stoppen met aflossen?

Ja. U kunt uitstel van betaling van aflossing ontvangen voor een periode van zes maanden. Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

Ik wil mijn aflossingen van mijn Bbz-uitkering tijdelijk stop laten zetten, hoe doe ik dat?

Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

 

Vragen over een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen)

Ik kom niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering en nu?

Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet.

Moet ik mij uitschrijven bij KVK als ik een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanvraag?

Nee, dat hoeft niet.

Overige financiële vragen

Kan ik bij de gemeente de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) aanvragen?

Nee, deze regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).