Veel gestelde vragen ondernemers corona

Vragen over de jaaropgave (uitkeringsspecificatie) 2020 Tozo-uitkering

Mijn partner en ik hebben beiden een jaaropgave (uitkeringsspecificatie) 2020 van de Tozo-uitkering ontvangen. Is dit juist?

Als u gehuwd of samenwonend bent dan is dit juist. Bij de aanvraag worden u en uw partner namelijk beiden als belanghebbenden aangemerkt en hebben jullie beiden recht op de helft van de Tozo-uitkering. Ook als u niet de aanvrager en eigenaar bent van uw bedrijf.

Mijn partner heeft een Tozo-uitkering aangevraagd en ontvangen. Nu heb ik (partner) een jaaropgave ontvangen van de Tozo-uitkering, waarom?

Als u gehuwd of samenwonend bent, dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de Tozo-uitkering. Bij de aanvraag worden u en uw partner namelijk beiden als belanghebbenden aangemerkt en hebben jullie beiden recht op de helft van de Tozo-uitkering. Ook als u niet de aanvrager en eigenaar bent van uw bedrijf.

Ik heb een uitkeringsspecificatie (jaaropgave) Tozo ontvangen, maar de bedragen kloppen niet. En nu?

Iedere specificatie/jaaropgave is anders. Heeft u inhoudelijke vragen bijvoorbeeld over bedragen, dan kunt u ons bellen via (0597) 48 20 00.

Inkomen en Tozo

Ik heb toch inkomen in de komende periode, kan ik mijn aanvraag stopzetten?

Dat kan via het wijzigingsformulier Tozo. Hier kunt u ook uw inkomen mee aangeven.

Ik heb deels een uitkering nodig, is dat mogelijk?

Ja,, geef op het wijzigingsformulier uw inkomsten door en wij brengen dit bedrag in mindering op de uitkering.

Gaan jullie mijn inkomen nog controleren?

Via een steekproef vragen wij een aantal ondernemers om inzage te geven in hun administratie.

Vragen over het wijzigingsformulier Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Wie moeten het wijzigingsformulier Tozo invullen?

U vult het wijzigingsformulier in als er wijzigingen in uw woonsituatie, werksituatie en/of inkomen hebben plaatsgevonden en u gebruik maakt van de Tozo:

  • de periodieke uitkering (ondersteuning levensonderhoud) of
  • de periodieke uitkering én lening/krediet tot €10.157

Maakt u alleen gebruik van de lening/ het krediet tot €10.157 (en dus niet van de periodieke uitkering) dan hoeft u bij wijzigingen in uw inkomen het formulier niet in te vullen.

Waarom moet ik wijzigingen in mijn woonsituatie, werk- en/of inkomen doorgeven op het wijzigingsformulier Tozo?

Als er wijzigingen in uw woonsituatie, werk- en/of inkomen plaatsvinden (in de zin van bijvoorbeeld een toename of via andere betrekkingen) dan heeft dit invloed op hoogte en uitkering van de Tozo. We passen de Tozo aan op de veranderende omstandigheden.

Ik heb vragen over het invullen van het wijzigingsformulier Tozo, waar kan ik ze stellen?

Heeft u vragen over hoe en wat u moet invullen, dan helpen wij u graag! U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (0597) 48 20 00.

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) (Tozo)

Bij welke gemeente vraag ik Tozo aan?

Bij de gemeente waar u woont.

Wat wordt er bedoeld met Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4?

Met Tozo 1 wordt bedoeld de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Door het Kabinet is besloten om de Tozo te verlengen. Dit voor de duur van 4 maanden. Tozo 2 ziet op de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Per 1 oktober 2020 is de Tozo opnieuw verlengd. Dit wordt Tozo 3 genoemd. Deze periode loopt tot 1 april 202. De regeling kan tot en met 31 maart 2021 aangevraagd worden. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 30 juni 2021.

Mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud is afgelopen. Hoe kan ik opnieuw Tozo aanvragen?

Als u al eerder Tozo heeft ontvangen, dan kunt u via het verkorte aanvraagformulier opnieuw Tozo voor levensonderhoud aanvragen. U kunt het aanvraagformulier verlenging gebruiken als u aaneensluitend op Tozo 3 de uitkering voor levensonderhoud (Tozo 4) wilt aanvragen. Of als het korter dan 3 maanden geleden is dat uw Tozo-uitkering is beëindigd.

Het is langer dan drie maanden geleden dat mijn Tozo-uitkering is beëindigd. Welk aanvraagformulier moet ik nu gebruiken?

Als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt of als de tussenliggende periode van uw laatste Tozo-uitkering en nu langer dan drie maanden geleden is, dan kiest u voor het reguliere aanvraagformulier..

Ik wil graag Tozo aanvragen voor zowel levensonderhoud als het bedrijfskrediet. Kan dat met 1 aanvraagformulier?

Ja, u kunt dit op 1 aanvraagformulier aanvragen. U kiest dan voor het reguliere aanvraagformulier.. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u de keuze of u alleen levensonderhoud wilt aanvragen, alleen het bedrijfskrediet of dat u beide wilt aanvragen.

Ik wil mijn Tozo-uitkering voor levensonderhoud verlengen en ik wil voor het eerst een Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Kan dit op 1 formulier?

Nee, helaas kan dit niet op 1 aanvraagformulier. Het aanvragen van een verlenging van uw Tozo-uitkering doet u via het verkorte aanvraagformulier. Als u een Tozo bedrijfskrediet wilt aanvragen, dan doet u dan via het reguliere aanvraagformulier

Om het aanvraagformulier voor Tozo te kunnen invullen, heb ik een DigiD nodig. Deze heb ik niet. Wat nu?

U kunt een DigiD aanvragen. Dit kunt u doen op de website Digid.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een code waarmee u kunt inloggen.

Kan ik Tozo 4 ook weer volledig met terugwerkende kracht aanvragen?

Er kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 april 2021. Voor aanvragen gedaan in april 2021 geldt een toekenning met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021.

Ik ben Nederlander, ik woon in Duitsland en ik ben zelfstandige in de gemeente Oldambt en nu?

Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei 2020 kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen.

Ik ben na 17 maart 2020 zelfstandig ondernemer geworden, kan ik de Tozo aanvragen?

Nee. Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik moet een uittreksel van KVK aanleveren. Moet deze gewaarmerkt zijn?

Nee, een niet-gewaarmerkte uittreksel van de KVK volstaat.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Telt PGB als inkomen?

Alleen wanneer de hulpverlening door de aanvrager wordt uitgevoerd. Wanneer dit wordt uitbesteed aan een derde is het geen inkomen.

Ik heb geen paspoort of ID-kaart, kan ik wel een uitkering voor levensonderhoud aanvragen?

Nee, u  moet zich identificeren met een geldig paspoort of ID-kaart. Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Mijn partner en ik zijn alle twee zelfstandig ondernemer komen wij in aanmerking voor de Tozo?

Situatie: Alle twee zijn ze zelfstandig ondernemer in verschillende branches werkzaam en ieder op een eigen locatie. Beide ondernemingen zijn gesloten door de Coronamaatregelen.

Jullie kunnen één uitkering aanvragen. Wel graag alle twee de gegevens volledig invullen en alle gevraagde bewijsstukken van beiden inleveren.

Ik ben zelfstandig ondernemer en woon thuis, kan ik de Tozo aanvragen?

Ja.

Ik heb mijn bankrekening minder dan één maand geleden geopend en nu?

Wij vragen naar de afschriften om te kunnen beoordelen of deze bankrekening niet alleen voor deze coronasituatie is geopend. Dus bij te controleren redenen, de aanwezige bankafschriften uploaden als bijlage bij het digitale aanvraagformulier.

Wanneer kan ik over de uitkering beschikken?

U ontvangt de uitkering binnen vier weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken.

Ik heb geen financiële middelen meer om in mijn levensonderhoud te voorzien en nu?

Wij werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk af te wikkelen en de uitkering beschikbaar te stellen. Misschien kunt u in de tussen tijd uw omgeving om hulp vragen (familie, vrienden, buren etc.).

Mijn bedrijf is in het buitenland maar ik woon in de gemeente Oldambt, waar vraag ik Tozo aan?

De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente Oldambt.

Wie is de aanvrager?

Voor alle rechtsvormen geldt dat de eigenaar/eigenaren van de organisatie Bbz aanvraagt/aanvragen. Ook in geval van een gezamenlijke huishouding.

Ik heb personeel, kom ik in aanmerking voor Tozo?

Ja. U kunt Tozo aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben zelfstandige en werk minder dan 1225 uur per jaar, kom ik in aanmerking voor de Bbz?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?  Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen).

Ik heb een Bbz-uitkering, kom ik nog in aanmerking voor extra ondersteuning?

  • Heeft u een krediet (lening)?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen en aanvragen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 2 en 3.

  • Heeft u een periodieke uitkering?

U kunt op het moment dat de uitkering afloopt een nieuwe aanvraag Bbz invullen. Kijk voor meer informatie hierover op pagina Hulp voor ondernemers naar maatregel 1.

Ik heb een Bbz-uitkering en los hierop af. Kan ik tijdelijk stoppen met aflossen?

Ja. U kunt uitstel van betaling van aflossing ontvangen voor een periode van zes maanden. Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

Ik wil mijn aflossingen van mijn Bbz-uitkering tijdelijk stop laten zetten, hoe doe ik dat?

Iedereen die een Bbz-bedrijfskapitaal heeft, krijgt een brief toegezonden waarin dit wordt uitgelegd.

Vragen over een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (Werk & Inkomen)

Ik kom niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering en nu?

Wellicht komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet.

Moet ik mij uitschrijven bij KVK als ik een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet aanvraag?

Nee, dat hoeft niet.

Vragen over de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Waarom is er geen landelijk beleid gemaakt? Dat zou voor meer rechtszekerheid zorgen landelijk.

Er is gekozen om de TONK in de bijzondere bijstand mee te laten lopen omwille van eenvoud en snelheid, zodat gemeenten hun inwoners zo snel mogelijk kunnen helpen en de middelen voor TONK zo snel mogelijk beschikbaar komen voor gemeenten. Een aparte regeling zou een wettelijke grondslag moeten hebben en dat zou aanzienlijk meer tijd gekost hebben. Een Centrale regeling past ook niet bij het maatwerk karakter van de bijzondere bijstand.

Welke kostensoorten vallen onder de TONK?

De TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water.

Valt het inkomen van mijn partner onder gezinsinkomen bij een aanvraag TONK?

Ja, als uw partner deel uitmaakt van het huishouden dan geldt ook dat inkomen als gezinsinkomen. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Ik maak gebruik van een andere bestaande regeling, zoals Tozo, bijstand etc. Kan ik dan gebruik maken van de TONK?

Als u gebruikt maakt van een regeling zoals bijstand of Tozo, maar de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de TONK. Dit is afhankelijk of u de voorwaarden van TONK op uw situatie van toepassing zijn.

Het uit reguliere bijstand of TOZO verkregen inkomen wordt dan in beschouwing genomen bij het bepalen van de draagkracht. En heeft dus invloed op de hoogte van de TONK-uitkering.

Ik heb een Tozo-uitkering voor levensonderhoud, maar geen Tozo-krediet. Moet ik nu eerst een Tozo-krediet aanvragen (voorliggende voorziening) voor ik eventueel gebruik kan maken van de TONK?

Nee, een Tozo-krediet is geen voorliggende voorziening en hoeft niet eerst te worden aangevraagd. Heeft u een Tozo-krediet dan kunt u ook recht hebben op een TONK-uitkering.