Veelgestelde vragen biomassa-installatie

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van het nieuws over de uitstoot van enkele stoffen uit de biomassa-installatie in Winschoten.

Welke stoffen overschrijden de uitstootnormen?

Hieronder ziet u een overzicht van de stoffen die de uitstootnormen overschrijden, wat de norm is en welke hoeveelheid er is gemeten. Er zijn drie metingen uitgevoerd in twee ketels, dus in totaal zes metingen. De aangegeven gemeten hoeveelheid is een gemiddelde van de zes metingen.

 Stof

 Norm

 Gemeten hoeveelheid

 Koolmonoxide 

 682 mg nm

 9058 mg nm3

 (Fijn)stof

 40 mg nm3

 221 mg nm3

 Benzeen

 1 mg nm3

 25,8 mg nm3

 Aldehyden

 1 mg nm3

 11,3 mg nm3

 

Lees het volledige rapport met de onderzoeksresultaten (link opent een pdf-bestand).

Hoe lang zijn de omwonenden, medewerkers en gebruikers van het zwembad aan de bovenstaande stoffen blootgesteld?

De biomassa-installaties hebben ongeveer acht maanden gedraaid.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van het inademen of op een andere manier binnenkrijgen van deze stoffen?

Het is lastig om iets te zeggen over de gezondheidsrisico’s. Dat komt omdat de metingen de concentratie van de stoffen in de pijp laten zien. En dus niet wat er van die stoffen in het lichaam terecht komt. Wat wel bekend is, is dat fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Fijnstof komt bijvoorbeeld ook vrij in het verkeer en bij het branden van een open haard of houtkachel. We zijn in gesprek met de GGD over de precieze gezondheidsrisico’s voor omwonenden, gebruikers en medewerkers van het zwembad. Als we hier meer over weten, publiceren we dat uiteraard op onze website. Heeft u nu al vragen over uw gezondheid? Dan adviseren we om contact op te nemen met GGD Groningen via (050) 367 40 00.

Wat gebeurt er nu met de installaties?

De biomassa-installaties in Winschoten én in Finsterwolde blijven uit staan totdat de eigenaar van de installaties kan aantonen dat ze weer aan de norm voldoen. Beide zwembaden worden op dit moment weer met aardgas verwarmd. Het onderzoek naar de uitstoot van de installatie is alleen uitgevoerd in Winschoten, maar omdat de installatie in Finsterwolde hetzelfde is, hebben we besloten om de installatie daar ook uit te zetten.

Wat gaat de eigenaar doen aan de installaties?

We hebben met de eigenaar afgesproken dat ze een plan van aanpak maken waarin staat welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de uitstoot van de installaties wel binnen de normen valt. Nieuw onderzoek moet vervolgens uitwijzen of de genomen maatregelen hebben geholpen.

Gaan de biomassa-installaties over een tijdje weer aan?

Dat zou kunnen. Als de eigenaar van de installaties aantoonbaar voldoet aan de landelijke en Europese regels én aan de afspraken die in ons contract staan, kunnen ze in principe weer aan. Dit kan alleen na nieuw onderzoek en met een akkoord van de gemeente.

Wie betaalt de kosten als de installatie verder moet worden aangepast of onderzocht?

Zo lang de installaties niet voldoen aan de regels en richtlijnen, is de eigenaar verantwoordelijk voor de kosten die voortkomen uit de aanpassingen die moeten worden gedaan.

Welk materiaal wordt er in de biomassa-installaties verbrand?

In eerste instantie zijn er houtpellets gebruikt (samengeperst zaagsel van hout). Later is overgeschakeld op houtsnippers (kleine stukjes hout en takjes). Het was van begin af aan de wens van de gemeente dat er gewerkt zou worden met houtsnippers afkomstig van gemeentelijk snoeiafval.

Is de verbranding van de installaties altijd volledig?

Nee, als de installatie opstart is de temperatuur in de ketels nog niet hoog genoeg. Daardoor kan er korte tijd sprake zijn van een onvolledige verbranding.

Kan de gemeente niet gewoon per direct stoppen met de biomassa-installaties?

Technisch gezien zou dat kunnen, omdat we de zwembaden kunnen verwarmen met aardgas. We verwachten echter dat de eigenaar van de installaties van ons eist om de overeenkomst na te komen. 
Bovendien willen we graag met de gemeenteraad in gesprek over de overschakeling van aardgas naar biomassa. We moeten op zoek naar duurzame energie-oplossingen, maar uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners. 

Kunnen de zwembaden niet verwarmd worden met zonnepanelen op de daken?

Dat kan slechts deels, omdat alleen zonnepanelen te weinig energie opleveren om de zwembaden volledig te verwarmen. Bovendien is er vooral in de winter energie nodig, terwijl de zon dan minder schijnt.