Veelgestelde vragen over de eenmalige energietoeslag

Algemeen

Voor wie is de eenmalige energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oldambt met een netto-inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Hoe weet ik wat voor mij 120% van de voor mij geldende bijstandsnorm is?

In onderstaande tabel kunt u zien wat het netto-inkomen tot 120% is passend bij uw situatie.

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW leeftijd

Vanaf AOW leeftijd

Alleenstaand (ouder)

€ 1.256,08

€ 1.397,27

Samenwonend/getrouwd

€ 1.794,40

€ 1.892,81

Inkomensgrenzen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm

*Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioen bedrag in, en de gemeente  past de vrijlating toe bij het berekenen van het inkomen.

Let op: bij medebewoners/kostendelers (bijv. meerderjarige inwonende kinderen) gelden er andere, lagere bedragen.

Is de toeslag afhankelijk is van mijn vermogen?

Nee, voor de toepassing van deze regeling wordt uw vermogen niet in aanmerking genomen.

Wat is de hoogte van de van de eenmalige energietoeslag?

De energietoeslag bedraagt € 1.300,00 per woning.

Moet ik de energietoeslag voor een bepaalde datum aanvragen?

De energietoeslag kunt u tot 1 januari 2023 aanvragen. Daarna sluit de regeling en kunt u niet meer aanvragen.

Heeft de energietoeslag gevolgen voor mijn toeslagen die ik van de Belastingdienst ontvang?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw toeslagen van de Belastingdienst. De energietoeslag is een onbelaste uitkering. Dit betekent dat u over de energietoeslag geen belasting hoeft te betalen.

Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn energietoeslag?

Nee, uw energietoeslag valt buiten de boedel. Dit betekent dat het niet vatbaar is voor beslag. De energietoeslag is bijzondere bijstand en wordt verstrekt ter compensatie van specifieke kosten (de hoge energielasten).

Aanvragen eenmalige energietoeslag

Ik ontvang een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz) van de gemeente). Krijg ik de toeslag automatisch?

Omdat u van de gemeente een uitkering ontvangt, zijn uw gegevens bekend. De gemeente heeft met de gegevens zoals die op 1 april 2022 bekend waren, gekeken of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan hoeft u niet aan te vragen. De toeslag wordt dan ambtshalve (zonder aanvraag) aan u toegekend. U ontvangt de toekenningsbeschikking waarin de gemeente de energietoeslag aan u toekent.

Heeft u een beschikking ontvangen maar voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00. Mogelijk heeft u de toeslag onterecht ontvangen. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.

Ik heb een brief ontvangen waarin u aan mij energietoeslag toekent. Maar ik wil deze toeslag niet ontvangen.

Dat kan. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00.  De gemeente zal de betaling dan annuleren.

Ik ontvang van de gemeente geen uitkering maar wel bijzondere bijstand. Moet ik de energietoeslag zelf aanvragen?

Ja, u moet de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. U krijgt het niet automatisch.

Hoe vraag ik de toeslag aan?

Via onze website kunt u de aanvraag indienen. Inloggen doet u met uw DigiD. Voordeel van digitaal aanvragen is dat na het inloggen met uw DigiD een aantal gegevens al wordt ingevuld. Heeft u een partner? Dan dient u samen de aanvraag in.
Als u klaar bent met het invullen van het formulier, klikt u op ‘bevestigen’. Let op: De aanvraag is pas ingediend bij de gemeente als ook uw partner de aanvraag heeft bevestigd. Uw partner krijgt via de mail het verzoek om de aanvraag te bevestigen. Daarna heeft u de aanvraag ingediend.

Wordt de toeslag aan mijzelf betaald of aan de energieleverancier?

De energietoeslag wordt aan uzelf betaald. Om dit te kunnen doen moet u bij de aanvraag een kopie van uw bankafschrift of bankpas inleveren. Daarmee kan de gemeente zien op welk rekeningnummer de toeslag betaald moet worden en of het rekeningnummer op uw naam staat.

Ik heb een bewindvoerder die mijn financiën beheert. Aan wie moet de toeslag dan worden uitbetaald?

Als u een uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz) van de gemeente ontvangt, dan wordt de toeslag betaald op het rekeningnummer waarop ook uw uitkering wordt gestort. Dit zal doorgaans de bewindvoerder zijn omdat die uw financiën beheert.

Heeft u geen uitkering van de gemeente maar wel een bewindvoerder? Dan is het verstandig om de toeslag samen met uw bewindvoerder aan te vragen. En de toeslag te laten uitbetalen op uw rekeningnummer bij de bewindvoerder.

Ik heb een hoger inkomen, maar in verband met schulden een lager besteedbaar inkomen. Kan ik de energietoeslag  aanvragen?

Als u een hoger netto inkomen heeft, maar als gevolg van problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (WSNP en MSNP) een besteedbaar inkomen heeft binnen de hierboven genoemde grens van 120% van de bijstand kunt u ook een aanvraag indienen.

Ik ontvangt u een bijstandsuitkering (AIO) van de Sociale verzekeringsbank? Moet ik de toeslag zelf aanvragen?

Dan moet u de toeslag ook zelf aanvragen. U krijgt het niet automatisch toegekend. Het bericht op de website van de SVB is niet correct.

Kan ik de toeslag alleen maar digitaal aanvragen?

Nee, dat kan ook middels een papieren aanvraagformulier. Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. We zullen het aanvraagformulier dan zo spoedig mogelijk naar u opsturen.

Inleveren bewijsstukken (inkomen)

Waarom moet ik een bewijsstuk van mijn identiteitsbewijs inleveren?

U vraagt bijzondere bijstand aan voor de tegemoetkoming eenmalige energiekosten. Bij deze aanvraag moet de gemeente uw identiteit vaststellen. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Bij de aanvraag moet ik de meest recente AOW- en/of pensioen uitkeringsspecificatie inleveren. Maar die heb ik niet. Wat nu?

Ontvangt u een AOW-uitkering of Nabestaandenpensioen van de Sociale verzekeringsbank (SVB)? Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest.

U kunt uw specificaties ook downloaden op de site van de SVB of het UWV

Bij de aanvraag moet ik de meest recente uitkeringsspecificatie inleveren. Maar die heb ik niet. Wat nu?

Ontvangt u een uitkering van het UWV, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan ontvangt u alleen een specificatie wanneer de hoogte van de uitkering is gewijzigd. De laatste specificatie zal waarschijnlijk van januari 2022 zijn geweest. Voor andere uitkeringen van het UWV geldt dat u maandelijks een specificatie ontvangt.

U kunt uw specificaties ook downloaden op de site van de SVB of het UWV.

Ik ontvang naast mijn AOW-uitkering nog een pensioenuitkering. Ik kom hiermee net boven de inkomensgrens van 120% uit. Wat nu?

Als u een pensioenuitkering ontvangt, dan laten we een deel van dit pensioen vrij. Dit heet pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande is de vrijlating € 21,50 en voor een echtpaar/ samenwonenden is de vrijlating € 43,00.

Op het aanvraagformulier geeft u aan wat de hoogte is van uw pensioenuitkering. U haalt dus niet de vrijlating zelf van het bedrag af. Dit doet de gemeente bij het vaststellen van de hoogte van uw inkomen.

Rechten en plichten

Geldt voor mij ook de inlichtingenplicht?

Bij een aanvraag bijzondere bijstand geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de aanvraag naar waarheid hebt ingevuld. En dat u de gevraagde gegevens naar juistheid en volledigheid hebt aangeleverd.

Kan de energietoeslag teruggevorderd worden?

Ja dat kan. Bijvoorbeeld omdat u energietoeslag heeft aangevraagd en achteraf blijkt dat u hier geen recht op had. Neem in dit geval contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.

Kan de energietoeslag ook teruggevorderd worden als de gemeente ambtshalve (zonder aanvraag) de aanvraag aan mij heeft toegekend?

Ja dat kan. U heeft een beschikking ontvangen op basis van de informatie zoals die in april 2022 bij de gemeente bekend is. Mogelijk is er later iets in uw situatie gewijzigd waardoor u geen recht op de toeslag heeft. Neem in dit geval contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.

Energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 opnieuw wordt uitbetaald in 2023. U kunt op dit moment nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten een voorschot zouden kunnen geven van € 500,00. Helaas is dit bij ons (nog) niet mogelijk.

Eind december verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over de energietoeslag 2023. Wij zullen deze informatie dan op onze website plaatsen.