Veelgestelde vragen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te komen stemmen? Dan kunt u een ander persoon machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een onderhandse machtiging. Dat kan alleen tussen kiezers die een stempas van de gemeente Oldambt hebben gekregen. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en de persoon die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

U kunt ook iemand in een andere gemeente machtigen. Het aanvraagformulier hiervoor kon u tot en met vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur downloaden of opvragen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.kiesraad.nl
 

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland dan waar u woont? Dat kan met een kiezerspas. U kon tot en met 12 maart 2021, 17.00 uur een kiezerspas aanvragen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over stemmen in een andere gemeente naar www.kiesraad.nl

Kan ik vanuit het buitenland stemmen?

Bent u op 17 maart 2021 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing stemmen via een machtiging (volmacht) of per brief.

Uw aanvraag om per brief te stemmen moet uiterlijk op 17 februari 2021 zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag.

Hoe kan ik stemmen als ik in het buitenland woon?

Bent u 18 jaar of ouder, heeft u de Nederlandse nationaliteit en staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing stemmen vanuit het buitenland.

Registreren als kiezer buiten Nederland

U moet zich hiervoor registreren als kiezer bij de gemeente Den Haag. De deadline om u als kiezer te registeren voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is inmiddels verlopen. U kunt zich nog wel aanmelden voor toekomstige verkiezingen.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland naar www.kiesraad.nl

Ik heb het stembiljet verkeerd ingevuld. Kan ik een nieuw stembiljet krijgen?

Heeft u per abuis het rondje bij de verkeerde kandidaat rood gekleurd? Dan kunt u één keer een nieuw stembiljet opvragen bij de stembureauleden in het stemlokaal. Voorwaarde is dat u het onjuist ingevulde stembiljet nog niet in de stembus heeft gestopt.

Wilt u briefstemmen en heeft u het briefstembiljet verkeerd ingevuld?

Dan kunt u bij de afgiftepunt op het gemeentehuis een nieuw briefstembiljet afhalen. Dit kan tot en met woensdag 17 maart 2021. Let er dan wel op dat u het briefstembiljet en de stempluspas uiterlijk 17 maart 2021, 21.00 uur inlevert bij het afgiftepunt.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ongeldige en blanco stemmen naar www.kiesraad.nl

Mijn identiteitsbewijs is verlopen of kwijt. Wat nu?

Is uw identiteitsbewijs op 17 maart 2021 langer dan 5 jaar verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij het klant contact centrum op het gemeentehuis in Winschoten. Hiervoor moet u een afspraak maken. Vraag uw identiteitsbewijs op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een andere vorm van legitimatie waarop in elk geval uw naam en een pasfoto op staat nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-chipkaart of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dit kan door te bellen met de gemeente via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Op de verkiezingsdag toont u de verklaring van vermissing en het alternatieve legitimatiebewijs met uw naam en foto aan de voorzitter van het stembureau.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over identificatie bij het stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen naar www.kiesraad.nl

Waar kan ik bij de gemeente terecht voor vragen en klachten over de Tweede Kamerverkiezingen?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Tweede Kamerverkiezingen binnen de gemeente kunt u contact opnemen met het bureau verkiezingen via telefoonnummer (0597) 48 20 00 of via het e-mailadres verkiezingen@gemeente-oldambt.nl.

Meer informatie

Ga voor meer algemene informatie over het indienen van klachten over het stemmen bij de verkiezingen naar www.kiesraad.nl