Verbeteren groenstructuur Oudewerfslaan

Een groot deel van de bomen en beplanting in de Oudewerfslaan staat letterlijk weg te kwijnen. Dit is voor een groot deel het gevolg van de slechte groeiomstandigheden. Daarom heeft de gemeente het plan opgevat om de groenstructuur van de Oudewerfslaan te verbeteren.

Het plan

De groeiomstandigheden voor de bomen en beplanting zijn slecht. De grond is uitgeput en de groeiruimte is beperkt.  Daarbij komt dat de wortels van de bomen onder de trottoirtegels zitten en deze opwippen wat gevaarlijke situaties tot gevolg kan hebben. De gemeente wil de groenstructuur van de laan verbeteren door de ondergrond (circa 20 m3 per boom) te vervangen door zogenaamde bomengrond. Tevens wil de gemeente schermen plaatsen tussen de plantstrook en het trottoir om de wortelgroei richting het trottoir en tuinen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Ondergrondse infrastructuur en herplant

In het verleden zijn er in de laan veel bomen geplant zonder naar de ondergrond te kijken en daarbij de ligging van kabels en leidingen te betrekken. Als gevolg van de huidige eisen voor een geschikte groeiplaats en de nutsbedrijven, is er een groeiplek voor ongeveer 50% van het huidige aantal bomen. De bomen worden wel voor 100% gecompenseerd. Het deel dat niet in de Oudewerfslaan kan worden geplant, wordt elders in de gemeente gecompenseerd (voorstel: Deganet terrein te Winschoten).

Klankbordgroep

Na de inloopavond van woensdag 24 oktober 2018 heeft de gemeente samen met Syntera en de klankbordgroep van bewoners het plan verder uitgewerkt en aangepast. Dit heeft geresulteerd in een nieuw plan en een voorstel voor de onderbeplanting en bomen.  

Planning

De planning ligt nog niet vast, maar de laatste inzichten gaan uit van een uitvoering eind 2019 – begin 2020.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter Baardolf van het team Beheer & Realisatie telefonisch: 0597 48 20 00 of via mail info@gemeente-oldambt.nl.