Verkiezingsborden

Op 15 januari 2021 zijn de verkiezingsborden op verschillende locaties in de gemeente Oldambt geplaatst.  

Op elke locatie staan twee metalen borden. Het gaat om de volgende locaties:

Gemeentedeel Locatie Nadere informatie
Bad Nieuweschans Hoofdstraat Naast supermarkt COOP
Beerta Hoofdweg/Veenweg Bij de toren
Finsterwolde Hoofdweg 110 Tegenover Party Centrum Finnewold
Heiligerlee Provincialeweg Nabij kruising Provincialeweg-Halteweg
Midwolda Hoofdweg Tegenover Gasterij Smits, aan oneven kant huisnummers
Nieuwolda Hoofdstraat Nabij kruising Hoofdstraat-Burg Waalkensstraat
Nieuw Beerta Hoofdweg 65 Bij bushokje
't Waar Hoofdweg Nabij galerie Waarkunst
Oostwold Huningaweg Nabij ingang kerkhof

Scheemda

Bestemmingsplan Vijverborgen Hoek Esbörgstraat-Dotterbloem
Westerlee Hoofdweg Hoek Hoofdweg-Lagelaan
Winschoten Jachtlaan Hoek Bovenburen-Jachtlaan
Winschoten Blijhamsterweg Hoek Blijhamsterweg-Udesweg

Daarnaast zijn er permanent in Winschoten drie plakzuilen geplaatst.
Deze zuilen bevinden zich op de volgende locaties:

Gemeentedeel Locatie Nadere informatie
Winschoten Bomenbuurt Hoek Dennenweg – Grintweg
Winschoten Parkwijk Bij de supermarkt Plus Veenstra aan de Jachtlaan
Winschoten Centrum Tegenover de Rabobank aan de Venne

Voorwaarden voor het beplakken

Per organisatie/politieke partij is het toegestaan om 1 poster aan te brengen op één van twee borden. Het is niet toegestaan om per locatie van beide borden gebruik te maken.
Om de beschikbare ruimte op de publicatieborden zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten wordt een maximale maatvoering van de affiches op formaat A2 (of 42 cm breed en 59,4 cm hoog) aangeraden.

Degene die zich schuldig maakt aan illegaal plakken of schade berokkent aan de aanplakborden en/of plakzuilen, zal aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
Indien een affiche op één of andere wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden, dan zal de gemeente tot onmiddellijke verwijdering overgaan.

Tot hoe lang blijven de borden staan?

De borden blijven tot eind maart 2021 staan.