Versterken

Op deze pagina leest u alles over het versterken van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied.

Plan van aanpak

In het aardbevingsgebied worden woningen en andere gebouwen versterkt, zodat iedereen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan. Ook in de gemeente Oldambt staan panden met een (licht) verhoogd risicoprofiel. Deze panden moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze versterkt moeten worden. Bij versterking worden gebouwen aangepast om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen.

De uitgangspunten en prioritering voor de versterkingsopgave in Oldambt zijn vastgelegd in het lokale plan van aanpak. Dit plan is opgesteld samen met Nationaal Coördinator Groningen en vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder kunt u het plan van aanpak voor 2020 downloaden.

Opgave in 2020

De versterkingsopgave in 2019 bestond uit 285 adressen. Een klein deel daarvan is vorig jaar opgenomen. De rest gebeurt in de eerste helft van 2020. We verwachten de eerste versterkingsadviezen rond de zomer van dit jaar.

In 2020 zijn er 200 nieuwe adressen toegevoegd. De nieuw toegevoegde adressen staan vooral in het dorp Nieuwolda. Daarnaast zien we een toename in het aantal adressen in de dorpen Oostwold, Midwolda en in mindere mate in Scheemda. In Nieuw Scheemda en ’t Waar blijft het aantal adressen gelijk. Verder zien we nu voor het eerst huurwoningen terugkomen in de opgave. Daarover zijn we al in gesprek met woonstichting Groninger Huis.

Vanwege een gebrek aan capaciteit hebben we ervoor gekozen om in 2020 verder te gaan met de adressen in Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar. Dit doen we omdat we hier in 2019 al zijn gestart met het opnemen van woningen. In 2021 starten we met de nieuwe adressen in Oostwold, Scheemda en Midwolda.

In onderstaande grafiek is een vergelijking tussen de opgave van 2019 en 2020 te zien:

Versterkingsproces

Als uw woning is opgenomen in het plan van aanpak, volgen we onderstaande stappen:

  • Informeren: deze stap start vanaf het moment dat een adres onderdeel is van het lokale plan van aanpak en de eigenaren/bewoners zijn geïnformeerd over het risicoprofiel, maar er nog geen start is gemaakt met het onderzoek naar de woning of het pand.
  • Onderzoek: de onderzoeksfase bestaat uit twee stappen, namelijk opname en beoordeling. De opname is een onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw. Bij de beoordeling wordt onderzocht of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet.
  • Planvorming: in overleg met de eigenaren/bewoners wordt een plan gemaakt voor de mogelijke uitvoering van de versterking.
  • Uitvoering: de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Bij sloop-nieuwbouw of ingrijpende maatregelen moeten de bewoners tijdelijk ergens anders wonen.

Opname op verzoek

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw woning en bent u nog niet opgenomen in het versterkingsprogramma? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een opname op verzoek bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In 2020 zijn er voor het hele aardbevingsgebied 500 opnames beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. 

Dien een aanvraag in voor een opname op verzoek op de website van NCG

Versterken en schade

NCG streeft ernaar om bij de versterking van een woning ook de eventuele schade te herstellen. Andersom kan er vanuit een schademelding ook een aanleiding zijn om te onderzoeken of een woning opgenomen en beoordeeld moet worden. Op 11 september 2019 hebben NCG en IMG een convenant ondertekend waarin is afgesproken om de schadeafhandeling en versterking stapsgewijs steeds meer samen te doen. 

Lees meer over het samenwerkingsconvenant over versterken en schade op de website van NCG

Tijdelijke huisvesting

Als u tijdens de versterking of nieuwbouw van uw woning niet thuis kunt blijven wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting of een vergoeding voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting aan. De tijdelijke huisvesting die door NCG wordt aangeboden is in de buurt van de eigen woning en zonder extra kosten. Als u uw tijdelijke huisvesting zelf wilt regelen kan dat ook. U krijgt dan een vergoeding van 1400 euro per maand. De bewonersbegeleider van NCG kijkt samen met u naar de oplossing die het best past bij uw gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over tijdelijke huisvesting

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de versterking van uw woning of een ander gebouw? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. 

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u vragen over de versterkingsoperatie in Oldambt? Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen (NCG):

W: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
E:  info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
T: 088 041 44 77