Versterken

Op deze pagina leest u alles over het versterken van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. Het doel van versterken is dat iedereen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan. Ook in de gemeente Oldambt staan panden met een (licht) verhoogd risicoprofiel. Deze panden moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze versterkt moeten worden. Bij versterking worden gebouwen aangepast om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Lokaal plan van aanpak

Alle aardbevingsgemeenten in Groningen maken jaarlijks een plan van aanpak voor de versterking van woningen en andere gebouwen. Dat plan van aanpak vormt de opdracht aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In het plan staat welke huizen moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze veilig genoeg zijn tijdens een aardbeving. Woningen die niet veilig genoeg zijn, worden versterkt. Het plan van aanpak van onze gemeente gaat over 500 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda.

Voortgang in Oldambt

NCG publiceert maandelijks cijfers over de voortgang van de versterkingsoperatie op haar website.

Bekijk de voortgang per gemeente op de website van NCG

Bijeenkomsten versterking

Op maandag 7 juni 2021 organiseerden we twee online webinars over het aardbevingsdossier in Oldambt. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het gehad over de stand van zaken rondom de versterking en de afspraken die zijn gemaakt over het vervolg van de versterking. Daarnaast ging het over de situatie rondom de schade-afhandeling en de verschillende regelingen voor het aardbevingsgebied. U kunt de bijeenkomsten terugkijken en een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden terugvinden via de onderstaande link.

Ga naar de pagina over de bijeenkomsten

Bestuurlijke afspraken over de versterking

Op 6 november 2020 hebben het kabinet en de regio Groningen extra afspraken gemaakt over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied.

Lees meer over de bestuurlijke afspraken op de website van NCG

Het versterkingsproces

Als uw woning is opgenomen in het plan van aanpak, volgen we onderstaande stappen:

  • Informeren: deze stap start vanaf het moment dat een adres onderdeel is van het lokale plan van aanpak en de eigenaren/bewoners zijn geïnformeerd, maar er nog geen start is gemaakt met het onderzoek naar de woning of het pand.
  • Onderzoek: de onderzoeksfase bestaat uit twee stappen, namelijk opname en beoordeling. De opname is een onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw. Bij de beoordeling wordt onderzocht of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet.
  • Planvorming: in overleg met de eigenaren/bewoners wordt een plan gemaakt voor de mogelijke uitvoering van de versterking.
  • Uitvoering: de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Bij sloop-nieuwbouw of ingrijpende maatregelen moeten de bewoners tijdelijk ergens anders wonen.

Opname op verzoek

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw woning en is uw woning nog niet opgenomen in het versterkingsprogramma? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een opname op verzoek bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In 2021 zijn er voor het hele aardbevingsgebied 500 opnames beschikbaar. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. 

Dien een aanvraag in voor een opname op verzoek op de website van NCG

Versterken en schade

NCG streeft ernaar om bij de versterking van een woning ook de eventuele schade te herstellen. Andersom kan er vanuit een schademelding ook een aanleiding zijn om te onderzoeken of een woning opgenomen en beoordeeld moet worden. Op 11 september 2019 hebben NCG en IMG een convenant ondertekend waarin is afgesproken om de schadeafhandeling en versterking stapsgewijs steeds meer samen te doen. 

Lees meer over het samenwerkingsconvenant over versterken en schade op de website van NCG

Tijdelijke huisvesting

Als u tijdens de versterking of nieuwbouw van uw woning niet thuis kunt blijven wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting of een vergoeding voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting aan. De tijdelijke huisvesting die door NCG wordt aangeboden is in de buurt van de eigen woning en zonder extra kosten. Als u uw tijdelijke huisvesting zelf wilt regelen kan dat ook. U krijgt dan een vergoeding van 1400 euro per maand. De bewonersbegeleider van NCG kijkt samen met u naar de oplossing die het best past bij uw gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden.

Voor huurders die tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen, zoekt NCG in overleg met de eigenaar of de woningcorporatie naar een oplossing.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over tijdelijke huisvesting

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de versterking van uw woning of een ander gebouw? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. 

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u algemene vragen over de versterkingsoperatie in Oldambt? Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen (NCG):

W: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
E:  info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
T: 088 041 44 77

Inwoners die in het versterkingsprogramma van NCG zitten, kunnen met vragen terecht bij hun bewonersbegeleider of op afspraak bij het versterkingspunt van NCG in Schildwolde (op afspraak).

Versterkingspunt Schildwolde
Hoofdweg 156
9626 AK Schildwolde
Telefoon: 088 041 44 77

Bewonersbegeleider Frank van der Kolk
E-mail: f.vanderkolk@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Telefoon: 06 31 13 55 36

Bewonersbegeleider Annet Westert
E-mail: a.westert@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Telefoon: 06 31 13 62 66