Versterken

Op deze pagina leest u alles over het versterken van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. Het doel van versterken is dat iedereen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan. Ook in de gemeente Oldambt staan huizen met een (licht) verhoogd risicoprofiel. Deze huizen moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze versterkt moeten worden. Bij versterking worden ze aangepast om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Lokaal plan van aanpak

Alle aardbevingsgemeenten in Groningen maken jaarlijks een plan van aanpak voor de versterking van woningen en andere gebouwen. Dat plan van aanpak vormt de opdracht aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In het plan staat welke huizen moeten worden opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze veilig genoeg zijn tijdens een aardbeving. Woningen die niet veilig genoeg zijn, worden versterkt. Het plan van aanpak van onze gemeente gaat over 500 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda.

Het versterkingsproces

Het versterkingstraject bestaat uit zes stappen. Tijdens de eerste drie stappen onderzoekt NCG of het huis voldoet aan de veiligheidsnorm. Als dat niet zo is, moet het huis versterkt worden.

Lees meer over het versterkingstraject op de website van NCG

Voortgang in Oldambt

NCG publiceert maandelijks cijfers over de voortgang van de versterkingsoperatie op haar website.

Bekijk de voortgang op de website van NCG

Versterken en schade

In 2019 maakten het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) afspraken over hun samenwerking. Op die manier zouden inwoners die in het versterkingsprogramma zaten én te maken hadden met schade, beter worden geholpen. Uit een evaluatie van die samenwerking blijkt dat beide organisaties positief zijn over de samenwerking. Tegelijkertijd zijn de resultaten voor bewoners niet altijd zichtbaar.

Lees meer over de evaluatie op de website van NCG

 

De typologieaanpak

NCG maakt sinds juli 2021 gebruik van de typologieaanpak. Met deze aanpak worden dezelfde soort woningen hetzelfde beoordeeld. En niet één voor één afzonderlijk, zoals daarvoor gebruikelijk was. De typologieaanpak bestaat, net zoals de normale versterkingsaanpak, uit een opname en een beoordeling. Tijdens de opname komt er een bouwkundige langs die de kenmerken van het huis in kaart brengt. Op basis van die kenmerken wordt het huis ingedeeld in een typologie. TNO heeft per typologie de gevolgen van aardbevingen berekend en hiervan een kaart gemaakt. Bij de beoordeling van het huis zoekt de bouwkundige de plek van het huis op de kaart op die bij de vastgestelde typologie hoort. Staat het gebouw in een gekleurd gebied? Dan moet het gebouw versterkt worden. Staat het gebouw niet in een gekleurd gebied? Dan voldoet het gebouw aan de veiligheidsnorm.

Lees meer over de typologieaanpak op de website van Nationaal Coördinator Groningen

Opname op verzoek

Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw huis en is uw huis niet opgenomen in het versterkingsprogramma? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een opname op verzoek.

Let op: het is niet overal in Groningen nodig om te onderzoeken of huizen of andere gebouwen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Dat komt omdat er op veel plaatsen geen dreiging van zware aardbevingen is. Dat heeft onder andere te maken met het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen verder af. Dit geldt zeker voor Oldambt, waar de dreiging van zware aardbevingen als laag wordt ingeschat en versterken alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nog nodig is. Huizen die via een opname op verzoek worden opgenomen in het versterkingsprogramma, komen niet in aanmerking voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van 17.000 euro en de tegemoetkoming van 13.000 euro. Deze subsidieregeling geldt namelijk alleen voor gebouwen die op of voor 6 november 2020, de datum van de bestuurlijke afspraken, onderdeel waren van het versterkingsprogramma. Woningeigenaren uit Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Midwolda en Scheemda maken uiteraard wel aanspraak op de subsidie van 10.000 euro als ze aan de voorwaarden van deze regeling voldoen.

Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag voor een opname op verzoek op de website van NCG

Tijdelijke huisvesting

Als u tijdens de versterking of nieuwbouw van uw woning niet thuis kunt blijven wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting of een vergoeding voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting aan. De tijdelijke huisvesting die door NCG wordt aangeboden is in de buurt van de eigen woning en zonder extra kosten. Als u uw tijdelijke huisvesting zelf wilt regelen kan dat ook. U krijgt dan een vergoeding van 1400 euro per maand. De bewonersbegeleider van NCG kijkt samen met u naar de oplossing die het best past bij uw gezinssamenstelling en persoonlijke omstandigheden.

Voor huurders die tijdelijk niet in hun huis kunnen wonen, zoekt NCG in overleg met de eigenaar of de woningcorporatie naar een oplossing.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over tijdelijke huisvesting

Hulp en advies

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken bij de versterking van uw woning of een ander gebouw? Of wilt u graag met iemand praten over uw gezondheid of gemoedstoestand? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. 

Ga naar de pagina over hulp en advies

Contact

Heeft u algemene vragen over de versterkingsoperatie in Oldambt? Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen (NCG):

W: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
E:  info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
T: 088 041 44 77

Inwoners die in het versterkingsprogramma van NCG zitten, kunnen met vragen terecht bij hun bewonersbegeleider of bij het versterkingspunt van NCG in Schildwolde (op afspraak).

Versterkingspunt Schildwolde
Hoofdweg 156
9626 AK Schildwolde
Telefoon: 088 041 44 77

Bewonersbegeleider Annet Westert
E-mail: a.westert@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Telefoon: 06 31 13 62 66